Головна

 Методичні вказівки для практичних робіт студентів |  Частина 1. Лінійна алгебра |  Лінійні операції над матрицями |  множення матриць |  Системи лінійних алгебраїчних рівнянь |  матричний метод |  метод Гаусса |  Ранг матриці |  Властивості рангу матриці |  Власні вектори і власні значення матриці |

властивості визначників

  1.  I. Будова і властивості металів.
  2.  II. Жири (ацілгліцероли). Їх структура, класифікація і властивості
  3.  III. Олігосахариди. Їх будова, властивості, представники
  4.  III. Психічні властивості особистості - типові для даної людини особливості його психіки, особливості реалізації його психічних процесів.
  5.  V2: 22. рівняння Шредінгера (загальні властивості) (A)
  6.  V2: 23. рівняння Шредінгера (конкретні властивості) (B)
  7.  А. Властивості і види рецепторів. Взаємодія рецепторів з ферментами і іонними каналами

1. Визначник не змінюється при транспонировании.

2. Якщо всі елементи якого-небудь рядка (або стовпця) дорівнюють нулю, то визначник дорівнює 0.

3. Якщо два рядки (два стовпці) поміняти місцями, то визначник змінює знак.

4. Якщо елементи якого-небудь рядка (стовпчика) містять загальний множник, то його можна винести за знак визначника.

5. Якщо у визначнику два рядки (два стовпці) однакові або пропорційні, то визначник дорівнює 0.

6. Справедлива рівність

.

7. Визначник не зміниться, якщо до елементів будь-якої його рядки (шпальти) додати елементи іншого рядка (стовпчика), помножені на одне і те ж число.

8. Сума добутків елементів будь-який рядки (шпальти) на свої алгебраїчні доповнення дорівнює самому определителю.

9. Сума добутків елементів будь-який рядки (шпальти) визначника на алгебраїчні доповнення іншого рядка (стовпчика) дорівнює 0.

Теорема 1. якщо и  - Квадратні матриці  -го порядку, то

.

Слідство. .

Приклад 5.(Зразок рішення задачі 2 з контрольної роботи). дано матриці и  . Перевірити справедливість рівності .

Рішення.

Таким чином,

 = -1650. n

  Визначники |  Зворотні матриці
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати