Головна

 Програма виконання роботи |  Загальні поняття теорії корисності і зв'язок корисності з бінарними відносинами |  Використання теорії багатовимірної корисності для прийняття рішень |  Доведення. |  Програма виконання роботи |  Завдання з лабораторної роботи виконується бригадою з двох студентів, які розробляють спільний проект. |  Загальні поняття теорії важливості критеріїв |  Використання якісної теорії важливості критеріїв при прийнятті рішень |  Приклад застосування алгоритму многокритериального пошуку ефективних рішень при обліку важливості критеріїв для задачі ранжування студентів. |  Використання кількісної теорії важливості критеріїв при прийнятті рішень |

Програма виконання роботи

  1.  Air Alert III - програма для розвитку стрибка
  2.  C) архівтеу программаси
  3.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  4.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  5.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  6.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  7.  I. Завдання для обов'язкового виконання

Для першого варіанта завдання передбачається наступний порядок дій по виконанню лабораторної роботи:

1) на основі інформації  про якісну важливості критеріїв сформувати матриці А1 и А2 відносин переваги та еквівалентності для критеріїв (  );

2) розробити процедуру визначення домінованих рішень, виконує для кожного рішення  порівняння його значень скалярних оцінок  вектора  з такими ж скалярними оцінками  рішень  ; тим самим повинні бути визначені рішення  , Домінованих поточним даним рішенням  (при и  ); результатом виконання процедури є безліч  які годі порівняти між собою з використанням відносини переваги  рішень;

3) розробити процедуру, яка використовує інформацію  про важливість критеріїв, вхідними даними для якої буде матриця А1 відносини переваги для критеріїв; розробляється процедура повинна виконувати наступні операції:

а) для рішень  (при  ) Формувати нові векторні оцінки  шляхом перестановки скалярних компонент и  у вихідній векторної оцінці  (індекси i и j відповідають критеріям и  , Пов'язаних ставленням переваги в наступному вигляді:  );

б) для кожного рішення  для його модифікованих векторних оцінок  проконтролювати виконання умови домінування їм інших рішень  для їх векторних оцінок  (при и  ) (Тобто виконується поелементне порівняння оцінок и  з відповідних векторів и  ); при виконанні умови  , Процедура реалізує виняток рішення  з безлічі : ;

в) результатом виконання програми, що розробляється є визначення безлічі годі порівняти рішень  , Сформованого на основі інформації  про переваги критеріїв виду ;

4) розробити процедуру, яка використовує інформацію  про важливість критеріїв, вхідними даними для якої буде матриця А2 відносини еквівалентності для критеріїв; розробляється процедура повинна виконувати наступні операції:

а) для рішень  (при  ) Формувати нові векторні оцінки  шляхом перестановки скалярних компонент и  у вихідній векторної оцінці  (індекси i и j відповідають критеріям и  , Пов'язаних ставленням еквівалентності в наступному вигляді: ~  );

б) для модифікованих векторних оцінок  кожного рішення  (при  ) Проконтролювати виконання умови домінування їм інших рішень  для їх векторних оцінок  (при и  ) (Тобто виконується поелементне порівняння оцінок и  з відповідних векторів и  ); при виконанні умови  , Процедура реалізує виняток рішення  з безлічі : ;

в) результатом виконання програми, що розробляється є визначення безлічі годі порівняти рішень  , Сформованого на основі інформації  про еквівалентність критеріїв виду ~ ;

5) виконати висновок безлічі  , Отриманого в результаті виключення з нього домінованих рішень  при обліку додаткової інформації  про переваги і еквівалентності критеріїв.

Для другого варіанту завдання передбачається наступний порядок дій по виконанню лабораторної роботи:

1) на основі інформації  про кількісну важливості критеріїв сформувати N-модель у вигляді вектора, кожен i-ий елемент якого відповідає i-му критерію і визначає число повторень вихідних скалярних оцінок  в формованому векторі  (при  );

2) розробити процедуру визначення домінованих рішень, виконує для кожного рішення  порівняння його значень скалярних оцінок  вектора  з такими ж скалярними оцінками  рішень  ; тим самим повинні бути визначені рішення  , Домінованих поточним даним рішенням  (при и  ); результатом виконання процедури є безліч  які годі порівняти між собою з використанням відносини переваги  рішень;

3) розробити процедуру, яка використовує інформацію  про важливість критеріїв, вхідними даними для якої буде сформований вектор значень, що інтерпретується як N-Модель; розробляється процедура реалізує формування векторів (  ), Що представляють собою модифікацію вихідних векторних оцінок (  ) За відповідним видом N-моделі; таким чином, результатом реалізації процедури є модифіковані з урахуванням інформації  про кількісну важливості критеріїв векторні оцінки (  );

4) розробити процедуру, упорядочивающую спаданням скалярні оцінки (  ) Для кожної сформованої векторної оцінки (  );

5) для модифікованих векторних оцінок  кожного рішення (  ) Проконтролювати виконання умови домінування їм інших рішень  для їх векторних оцінок  (при и  ) (Тобто виконується поелементне порівняння оцінок и  з відповідних векторів и  ); при виконанні умови  , Процедура реалізує виняток рішення  з безлічі : ;

6) результатом виконання програми, що розробляється є визначення безлічі годі порівняти рішень  , Сформованого на основі інформації  про кількісну важливості критеріїв;

7) виконати висновок безлічі  , Отриманого в результаті виключення з нього домінованих рішень  при обліку додаткової інформації  про кількісну важливості критеріїв.

Для третього варіанту завдання передбачається наступний порядок дій по виконанню лабораторної роботи:

1) на основі поставлених в якості вхідних даних значень и  , Відповідних поступок і приращениям для критеріїв и  , Обчислити значення коефіцієнтів відносної важливості критеріїв ;

2) розробити процедуру визначення домінованих рішень, виконує для кожного рішення  порівняння його значень скалярних оцінок  вектора  з такими ж скалярними оцінками  рішень ( и  ); тим самим повинні бути визначені рішення  , Домінованих поточним даним рішенням  (при и  ); результатом виконання процедури є безліч  які годі порівняти між собою з використанням відносини переваги  рішень;

3) розробити процедуру визначення значень векторних оцінок  для всіх n рішень (  ) C урахуванням обчислених значень  ; при цьому врахувати, що при <  критерій є менш важливим, ніж критерій  ; в цьому випадку перераховуються скалярні оцінки  , Що мають такий j-му критерію (в цьому випадку визначається скалярна оцінка  , Що входить в модифікується вектор  );

4) для модифікованих векторних оцінок  кожного рішення (  ) Проконтролювати виконання умови домінування їм інших рішень  для їх векторних оцінок  (при и  ) (Тобто виконується поелементне порівняння оцінок и  з відповідних векторів и  ); при виконанні умови  , Процедура реалізує виняток рішення  з безлічі : ;

5) результатом виконання програми, що розробляється є визначення безлічі годі порівняти рішень  , Сформованого на основі інформації про відносну важливість критеріїв;

7) виконати висновок безлічі  , Отриманого в результаті виключення з нього домінованих рішень  при обліку інформації про відносну важливість критеріїв.

  Використання теорії відносної важливості критеріїв при прийнятті рішень |  Завдання на роботу
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати