Головна

 Загальні поняття бінарних відносин |  Позначення для відносини. |  Види відносин, використовуваних в ТПР |  Вибір ефективних рішень, породжений бінарними відносинами |  Перший спосіб. |  Другий спосіб. |  Визначення порядку рішень для графових моделей бінарних відносин |  Програма виконання роботи |  Загальні поняття теорії корисності і зв'язок корисності з бінарними відносинами |  Використання теорії багатовимірної корисності для прийняття рішень |

Операції над відносинами.

  1.  Активні операції. Інвестиційна діяльність комерційних банків.
  2.  Алгоритми, засновані на операції «виключне або» (XOR).
  3.  арифметичні операції
  4.  Арифметичні операції в позиційних системах числення
  5.  Арифметичні операції над двійковими числами в форматі з фіксованою комою. Діапазон представлення чисел в форматі з фіксованою комою, точність обчислень
  6.  Арифметичні операції над неперервними функціями.
  7.  Арифметичні операції зі знаковими числами в ЕОМ (орг. ЕОМ)

1. Вкладення відносин. ставлення  вкладено або включено в відношення  (позначається  ), Якщо безліч пар  , Для яких виконано ставлення  , Міститься в безлічі пар, для яких виконано ставлення  . якщо  , То або  , або .

2. Доповнення відносини  . ставлення  називається доповненням відносини  , Якщо воно виконується для тих пар  , Для яких не виконується відношення  . Таким чином, якщо  , то  (Тобто  ). тоді  , граф  містить ті дуги, які відсутні в графі .

3. Зворотне відношення. Зворотним до відношенню  називається відношення  , Яке визначається умовою:

.

якщо  - Відношення «менше» на множині дійсних чисел, то зворотне відношення  - «Більше». Для зворотного відносини справедливо:

1)  при , ;

2) граф  виходить з графа  зміною напрямку дуг.

  Відносини спеціального виду. |  властивості відносин
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати