На головну

 Завдання № 1. |  Програмування розгалужуються (умовних) алгоритмів |  END SELECT |  Завдання № 2. |  Завдання № 1. |  Характерні моменти циклічного алгоритму |  складні цикли |  INPUT Q (1), Q (2), Q (3), Q (4) |  Завдання № 2. |  Завдання № 2. |

Завдання № 2.

  1.  L Завдання для самоконтролю.
  2.  V. Завдання на рахунок (КА) - оцінка рівня розвитку практіческогоматематіческого мислення. Субтест складається з 20 арифметичних завдань. Час решенетя - 10 хв.
  3.  Питання і завдання для самоперевірки.
  4.  Питання № 9. Завдання на наступне заняття.
  5.  Друге завдання.
  6.  Виконайте таке завдання
  7.  Виконати завдання.

Визначити суму ряду із заданою точністю t (  ) І число доданків, необхідне для досягнення цієї точності.

Завдання № 3.

Дано натуральне число п. Визначити чи входить цифра m в дане число п.

Завдання № 4.

Вводиться послідовність ненульових чисел, завершується нулем. Визначити максимальне твір двох сусідніх елементів в даній послідовності.

варіант №9 Завдання № 1. |  Завдання № 4.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати