Головна

 ІНФОРМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ |  Вступ |  Завантаження системи QuickBASIC |  Текстовий редактор системи QBASIC |  виконання програми |  налагодження програми |  Способи опису типу даних в Qbasic |  виконання обчислень |  Найбільш часто використовувані функції мови Qbasic |  Висновок даних і результатів |

Завдання № 1.

  1.  L Завдання для самоконтролю.
  2.  V. Завдання на рахунок (КА) - оцінка рівня розвитку практіческогоматематіческого мислення. Субтест складається з 20 арифметичних завдань. Час решенетя - 10 хв.
  3.  Питання і завдання для самоперевірки.
  4.  Питання № 9. Завдання на наступне заняття.
  5.  Друге завдання.
  6.  Виконайте таке завдання
  7.  Виконати завдання.

Обчислити вираз (значення буквених змінних задавати з клавіатури):

Завдання № 2.

Обчислити відстань між двома точками в просторі з координатами (X1, y1, z1) и (X2, y2, z2).

Завдання № 3.

Визначити твір першої і останньої цифр заданого чотиризначного числа f.

варіант №12

Завдання № 1.

Обчислити вираз (значення буквених змінних задавати з клавіатури): Завдання № 1. |  Програмування розгалужуються (умовних) алгоритмів
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати