Головна

 ІНФОРМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ |  Вступ |  Завантаження системи QuickBASIC |  Текстовий редактор системи QBASIC |  виконання програми |  налагодження програми |  Способи опису типу даних в Qbasic |  виконання обчислень |  Найбільш часто використовувані функції мови Qbasic |  Програмування розгалужуються (умовних) алгоритмів |

Завдання № 1.

  1.  L Завдання для самоконтролю.
  2.  V. Завдання на рахунок (КА) - оцінка рівня розвитку практіческогоматематіческого мислення. Субтест складається з 20 арифметичних завдань. Час решенетя - 10 хв.
  3.  Питання і завдання для самоперевірки.
  4.  Питання № 9. Завдання на наступне заняття.
  5.  Друге завдання.
  6.  Виконайте таке завдання
  7.  Виконати завдання.

Обчислити вираз (значення буквених змінних задавати з клавіатури):

Завдання № 2.

Визначити периметр правильного пкутника, якщо радіус вписаного кола дорівнює r.

Завдання № 3.

Обчислити дробову частину середнього арифметичного трьох заданих позитивних чисел a, b, c.

варіант №3

Завдання № 1.

Обчислити вираз (значення буквених змінних задавати з клавіатури): Висновок даних і результатів |  Завдання № 1.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати