На головну

 Текстовий редактор системи QBASIC |  виконання програми |  налагодження програми |  Способи опису типу даних в Qbasic |  виконання обчислень |  Найбільш часто використовувані функції мови Qbasic |  Висновок даних і результатів |  Завдання № 1. |  Завдання № 1. |  Програмування розгалужуються (умовних) алгоритмів |

Вступ

  1.  Byakugan: введення, pattern_offset і searchOpcode
  2.  I ВСТУП __________________
  3.  I. ВСТУП
  4.  I. Вступ
  5.  I. ВСТУП В АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ
  6.  I. Вступ в анатомію.
  7.  А. Введення

Дані методичні вказівки призначені для студентів 1-го курсу денної форми навчання спеціальності 162300 і містять описи 8 лабораторних робіт. У другому семестрі студенти вивчають основні аспекти розробки програм в середовищі програмування QuickBASIC.

Вибір в якості мови програмування алгоритмічного мови Бейсік пояснюється тим, що він є одним з найпростіших і доступних для широкого кола користувачів ПЕОМ. Пропонована версія Бейсика (QB45, QuickBASIC, QB) - це розвинений структурний і процедурний мову програмування.

Метою виконання лабораторних робіт цієї частини збірника є розвиток логічного і алгоритмічного мислення, набуття практичних навичок програмування різних типів алгоритмів, налагодження програм на ПЕОМ та освоєння системи програмування.

Передбачається, що студенти приходять на заняття, попередньо прослухавши лекційний матеріал і вивчивши методичні матеріали з відповідної теми. Кожна лабораторна робота включає в себе набір завдань і вправ, що мають докладний опис порядку виконання, і самостійних робіт з пройденого матеріалу, що не мають детальних інструкцій.
 ІНФОРМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ |  Завантаження системи QuickBASIC
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати