На головну

 Самоплив і ПОРЯДОК |  ОБМЕЖЕНІСТЬ МОЖЛИВОСТЕЙ |  ЗАМІСТЬ самоплив - ПРАВОПОРЯДОК |  ГОЛОВНЕ - СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ |  ОСОБИСТІСТЬ - НЕ HOMO FABER |  Цілі і завдання |  Б. УГОДА ПРО ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ УРЯДАМИ СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ І ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ І СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ |  Закон про націоналізацію ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ |  ВІКОВА ПРОБЛЕМА ІСПАНСЬКОЇ СЕЛА |  ВИТРИМКИ З ВИСТУПУ ПО РАДІО Р. Шумана 9 травня 1950 |

ДОГОВІР ПРО ЗАСНУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІЛЬНОТИ

  1.  II Розрахунок економічного розділу ДП по тематиці «Організація
  2.  II. Договір оренди транспортного засобу
  3.  II. Зобов'язання, що виникають з договорів
  4.  V. Ведення Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторським правом на твір та Державного реєстру договорів, Які стосують права автора на твір
  5.  V. Ведення Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторським правом на твір та Державного реєстру договорів, Які стосують права автора на твір
  6.  VII. Продаж душі дияволу і договір з ним
  7.  XX з'їзд КПРС і засудження культу особистості. Економічні реформи 50-60-х рр. XX ст., Причини їх невдач. Уповільнення економічного зростання.

17 квітня 1957 р

Стаття 1

Справжнім Договором Високі Договірні Сторони спільно засновують ЄВРОПЕЙСЬКЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВТОВАРИСТВО.

Стаття 2

Спільнота ставить своїм завданням сприяти, шляхом створення спільного ринку і прогресуючого зближення економічної політики держав-членів, гармонійному розвитку економічної діяльності у всьому Співтоваристві, безперервному і збалансованому зростанню, зростаючої стабільності, прискореного підвищення рівня життя і тісніших зв'язків між державами, які воно об'єднує.

Стаття 3

Відповідно до цілей, зазначених у статті 2, діяльність Товариства передбачає, як це визначено Договором і у встановлені терміни

a) усунення між державами-членами митних зборів і кількісних обмежень на імпорт і експорт товарів, а також всіх інших еквівалентних по своїх наслідках заходів;

b) введення загального митного тарифу і загальної торговельної політики по відношенню до третіх держав;

c) усунення між державами-членами перешкод вільному руху осіб, послуг і капіталів;

а) введення загальної політики в галузі сільського господарства;

e) введення загальної політики в області транспорту;

f) створення системи, яка буде захищати від спотворень конкуренцію в загальному ринку;

g) застосування процедур, що дають можливість погоджувати економічну політику держав-членів і усувати нерівновагу в платіжних балансах;

h) зближення законодавств держав-членів в тій мірі, в якій це необхідно для функціонування спільного ринку;

i) створення Європейського соціального фонду з метою поліпшення можливостей зайнятості для трудящих і сприяння підвищенню їх життєвого рівня;

j) створення Європейського інвестиційного банку, покликаного сприяти економічному розвитку Товариства шляхом залучення нових ресурсів;

k) асоціація із заморськими країнами і територіями з метою збільшення торгівлі і спільного сприяння економічному та соціальному розвитку.

Стаття 4

1. Здійснення покладених на Спільнота завдань забезпечується наступними інститутами:

ЄВРОПЕЙСЬКИМ ПАРЛАМЕНТОМ,

РАДОЮ,

Комісією,

СУДОМ.

Кожен інститут діє в рамках повноважень, визначених для нього справжнім Договором.

2. Раді та Комісії допомагає Економічний і соціальний комітет, який має консультативні функції.

Стаття 8

1. Спільний ринок буде створюватися поступово, протягом перехідного 12-річного періоду.

Перехідний період підрозділяється на три етапи, по 4 роки кожен; тривалість будь-якого періоду може бути змінена відповідно до положень, зазначених нижче.

2. Для кожного етапу передбачається сукупність заходів, які повинні бути прийняті і проводитися у відповідному порядку.

3. Перехід від першого етапу до другого буде обумовлений констатацією того, що специфічні цілі, встановлені цим Договором для першого етапу, в основному фактично досягнуті і що, з урахуванням винятків та процедур, передбачених в цьому Договорі, взяті зобов'язання виконані.

Ця констатація проводиться до кінця четвертого року Радою, який винесе рішення по доповіді Комісії одноголосно. Однак жодна держава-член не може перешкоджати одностайним рішенням, посилаючись на невиконання своїх власних обов'язків. При відсутності одностайності перший етап автоматично продовжується на один рік.

До кінця п'ятого року констатація проводиться Радою на тих же умовах. При відсутності одностайності перший етап автоматично продовжується на наступний рік.

До кінця шостого року констатація проводиться Радою, виносять рішення по доповіді Комісії кваліфікованою більшістю.

4. У місячний термін з дня цього останнього голосування кожна держава-член, що залишився в меншості, або, якщо необхідну більшість не було отримано, будь-яка держава-член отримує право вимагати від Ради призначення арбітражної інстанції, рішення якої будуть обов'язковими длявсіх держав-членів та інституцій Співтовариства. Ця арбітражна інстанція буде складатися з трьох членів, які призначаються Радою одноголосним рішенням на пропозицію Комісії.

У разі, якщо Рада протягом місяця з дня подачі заяви не зробить такого призначення, члени арбітражної інстанції призначаються Судом протягом наступного місячного терміну.

Арбітражна інстанція вибирає свого голову.

Вона виносить своє рішення протягом тримісячного строку з дня рішення Ради, згаданого в останньому абзаці параграфа 3.

5. Другий і третій етапи не можуть бути продовжені або скорочені інакше як за рішенням Ради, прийнятим на пропозицію Комісії.

6. Ніщо з попередніх параграфів неможе бути приводом для продовження перехідного періоду болеечем на 15 років, починаючи з моменту вступу в силу цього Договору.

7. Крім винятків або відступів, передбачених в цьому Договорі, завершення перехідного періоду визначає крайній термін, коли повинні вступити в силу чинних положень та всіх заходів, необхідних для того, щоб створення спільного ринку було завершено.

Стаття 8а[1]

Спільнота вживає заходів для поступового створення внутрішнього ринку до 31 грудня 1992 року в відповідно до положень цієї статті ... без шкоди для інших положень цього Договору.

Внутрішній ринок повинен являти собою простір без внутрішніх кордонів, в якому, згідно з цим Договором, забезпечується вільний рух товарів, осіб, послуг і капіталів.

Стаття 8b

Комісія доповідає Раді до 31 грудня 1988 року і ще раз до 31 грудня 1990 про прогрес, досягнутий у створенні внутрішнього ринку в часових рамках, установлених статтею 8а.

Рада, приймаючи рішення кваліфікованою більшістю, за пропозицією Комісії, визначає основні настанови та умови, необхідні для забезпечення збалансованого прогресу в усіх згаданих секторах.

Стаття 8с

Формулюючи пропозиції, що мають на меті виконання статті 8а, Комісія буде враховувати масштаби зусиль, які повинні зробити країни з різним рівнем економічного розвитку в період створення внутрішнього ринку, і може в зв'язку з цим запропонувати відповідні положення.

Якщо ці положення приймаються в відступ від чинних, то вони повинні носити тимчасовий характер і викликати найменші порушення у функціонуванні спільного ринку.

  ДОГОВІР ПРО ЗАСНУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ ВУГІЛЛЯ І СТАЛИ |  Асоціація з заморськими країнами і територіями
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати