На головну

Санкт-Петербург

  1.  Питання. Регіональні пріоритети інноваційного розвитку Санкт-Петербурга
  2.  Джерело фінансування державного замовлення Санкт-Петербурга
  3.  До архітектури Санкт-Петербурга
  4.  Кв. Санкт-Петербурзька
  5.  Кв. Кут Богословської і Санкт-Петербурзької
  6.  Кв. Кут Санкт-Петербурзької і М. Обухівської
  7.  Краї, області, міста федерального значення Москва і Санкт-Петербург як територіально-державні суб'єкти РФ, їх юридичні ознаки і види.

Інформатика

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

по вивченню текстового процесора WORD 2010

для студентів усіх форм навчання

всі спеціальності

Санкт-Петербург

2012
допущено

редакційно-видавничим радою СПбГІЕУ

в якості методичного видання

укладач:

ст. препод. Ж. Г. Салімьянова

рецензент

канд. екон. наук, доц .. М. Ю. Чиркова

Підготовлено на кафедрі

обчислювальних систем і програмування

Схвалено науково-методичною радою Університету

Надруковано в авторській редакції з оригінал-макету,

представленого укладачами

©СПбГІЕУ, 2012


зміст

ВСТУП.. 5

Розділ 1. ПОЧАТКОВІ НАВИЧКИ.. 6

Завдання 1. Відкрити програму Word. Структура екрану. Стрічка інструментів. Створення і збереження документа .. 6

Завдання 2. Редагування документа. Виділення блоків тексту. операції з виділеним текстом. контекстне меню. 8

Завдання 3. Масштабування робочого вікна. форматування абзаців. робота з лінійкою. режим попереднього перегляду .. 11

Розділ 2. Основні засоби Word.. 15

Завдання 4. Робота зі списками. Марковані й нумеровані списки. автоматичні списки. форматування списків ................................................ ..15

Завдання 5. Перевірка орфографії, граматики, зміна мови, розстановка переносів .. 16

мови, розстановка переносів. 16

Завдання 6. Пошук і заміна тексту. вставка спеціальних

символів. 18

Завдання 7. Створення і редагування таблиць. Сортування таблиць. Обчислення в таблицях. Перетворення тексту в таблицю .. 19

Завдання 8. Система управління документами. Переміщення всередині документа. Перехід по закладці. Використання гіперпосилань .. 25

Завдання 9. Оформлення документа. Створення титульного аркуша 27

Завдання 10. Сторінки і розділи документа Розбивка документа на сторінки. Розриви сторінок. Нумерація сторінок .. 30

Завдання 11. колончатого тексти .. 33

Завдання 12. Колонтитули. Розміщення колонтитулів .. 34

Завдання 13. Створення виносок і приміток .. 36

Завдання 14. Створення змісту .. 37

Завдання 15. Друк документів .. 41

СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСОБИ WORD.. 43

Завдання 16. Робота з графічними примітивами і об'єктами WordArt. 43

Завдання 17. Робота з зображеннями. Вставка зображень в документ. Обрізка зображень .. 47

Завдання 18. Складання блок-схеми .. 50

Завдання 19. Упорядкування шарів малюнка і обертання фігур. 52

Завдання 20. Вставка малюнків з колекції MS Office. Зміна їх розмірів, форм і положення .. 53

Завдання 21. Робота з науковими формулами .. 55

Завдання 22. Робота зі стилями. Створення стилю. 58

Завдання 23. Внесення виправлень в текст. 60

Завдання 24. Створення списку літератури .. 62

Завдання 25. Створення складених документів. Злиття документів .. 65

Завдання 26. Робота з макросами. 68
 Will You Be There ?! Michael Jackson Was !!! |  ВСТУП

 виконання |  виконання |  виконання |  А. С. Пушкін |  виконання |  виконання |  виконання |  виконання |  екзаменаційна відомість |  виконання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати