На головну

 БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ |  ПОНЯТТЯ І ВИДИ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ |  ПОНЯТТЯ І ВИДИ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ |  ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ |  Укладення договору БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ |  ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ |  РОЗРАХУНКИ |  РОЗРАХУНКОВИЙ ДОКУМЕНТ |  ТИПИ БАНКІВСЬКИХ КАРТОК |  ЕЛЕКТРОННІ ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ |

РОЗРАХУНКИ чеками

  1.  I. Розрахунки за рівняннями реакцій
  2.  У третю чергу проводяться розрахунки за обов'язковими платежами до бюджету і в позабюджетні фонди;
  3.  Висновок хімічних формул і розрахунки за рівняннями реакцій
  4.  Гідравлічний і конструктивні розрахунки водоскиду.
  5.  гідрологічні розрахунки
  6.  Глава 46. Розрахунки
  7.  Кінематичні розрахунки механізмів різання і настройки

Основна особливість розрахунків чеками: чек - не тільки розрахунковий документ, але і цінні папери,

яка згідно зі ст. 877 ЦК України містить нічим не обумовлене розпорядження чекодавця банку здійснити платіж зазначеної в ньому суми чекодержателю.

обов'язкові учасники чекового правовідносини - Три особи: чекодавець, платник по чеку (виключно банк) і чекодержатель. Додатково в чекові правовідносини можуть увійти аваліст (Гарант платежу) і ще один або кілька індосантів (Колишніх чекодержателю).

Чек оплачується платником за рахунок грошових коштів чекодавця.

покриттям чека в банку чекодавця можуть бути:

- Кошти, депоновані чекодавцем на окремому рахунку;

- Кошти на відповідному рахунку чекодавця не більше суми, гарантованої банком за погодженням з чекодавцем при видачі чеків. Тільки в цьому випадку банк може гарантувати чекодавцю при тимчасовій відсутності коштів на його рахунку оплату чеків за рахунок коштів банку. Зобов'язання по чеку є безвідкличними, тобто чекодавець не має права давати платнику вказівки про неоплату виписаного їм чека. За несплату чека перед чекодержателем солідарну відповідальність несуть чекодавець, авалісти, індосанти (за винятком платника). Перевага чеків перед іншими формами розрахунків полягає в наявності декількох гарантів.

За Положенням про безготівкові розрахунки форма чека визначається кредитною організацією самостійно з урахуванням того, що чек повинен містити всі обов'язкові реквізити: найменування «чек»; доручення платнику виплатити певну грошову суму; найменування платника і вказівка ??номера рахунку, з якого повинен бути здійснений платіж; вказівка ??валюти платежу; зазначення дати і місця складання чека; підпис чекодавця.

Виділяють такі види чеків, як ордерний, іменний та на пред'явника.

Чекоутримувач може використовувати наступні функції чеків:

- Засіб отримання платежу (продавець отримує від платника замість грошей чек, щоб потім протягом 10 днів зарахувати грошову суму чека з рахунка платника на свій рахунок або отримати готівку). Хоча сама по собі видача чека не погашає грошового зобов'язання, на виконання якого він виданий;

- Засіб звернення як будь-якого цінного паперу (власник чека має можливість розрахуватися цим чеком з третьою особою).

  Розрахунки платіжними дорученнями |  ПОНЯТТЯ І ФУНКЦІЇ БАНКІВСЬКИХ КАРТОК
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати