Головна

 Елементи національної грошової системи |  ТИПИ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ |  Правове регулювання грошового обігу |  ГРОШОВІ РЕФОРМИ. емісійного права |  ЦІННІ ПАПЕРИ |  ФУНКЦІЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ |  ВИДИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, що випускаються банками |  БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ |  ПОНЯТТЯ І ВИДИ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ |  ПОНЯТТЯ І ВИДИ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ |

Укладення договору БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ

  1.  E. підрахунку суми балів, визначення індексу ПМА за формулою.
  2.  E.2 Моделі спрощеного розрахунку
  3.  III. результати розрахунку
  4.  Активно-пасивні рахунки.
  5.  Алгоритм розрахунку ризиків по загрозам конфіденційність і цілісність
  6.  Алгоритм розрахунку ризиків за загрозою відмову в обслуговуванні
  7.  Алгоритм розрахунку теплопередачі через непроникні стінки

Цивільним кодексом РФ встановлено, що клієнту рахунок в банку відкривається на підставі договору банківського рахунку.

Грунтуючись на Законі про банки, кожен банк своїм локальним нормативним документом затверджує перелік документів, необхідних для відкриття рахунку, і порядок їх оформлення.

Для відкриття рахунку клієнтом представляються в банк наступні документи:

1. Заява на відкриття рахунку, яке підписується керівником і головним бухгалтером організації або індивідуальним підприємцем.

2. Договір банківського рахунку за типовою формою, затвердженою головним банком.

3. Документи про державну реєстрацію юридичних осіб та індивідуальних підприємців.

4. Копія Статуту, засвідчена нотаріально. При наявності змін і доповнень до Статуту подаються і їх копії, засвідчені нотаріально (при цьому нотаріально завірена копія повинна бути зроблена з копії, засвідченої органом, що реєструє) або органом, що зареєстрував доповнення або зміни.

Якщо рахунок відкривається структурному підрозділу юридичної особи, то подається копія Положення про структурний підрозділ, засвідчена нотаріально або органом, який затвердив Положення.

5. Копія Статуту та установчого договору представляються юридичними особами в організаційно-правової форми товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

6. Копія документа про створення (заснування) або реорганізації (злиття, виділення, приєднання, поділ, перетворення) юридичної особи: а) протокол загальних зборів засновників; б) рішення єдиного засновника; в) розпорядження, постанова або наказ органу, уповноваженого створювати (засновувати) юридична особа.

7. Копія або витяг з протоколу загальних зборів або засідання ради директорів або рішення засновника про обрання керівника.

8. Копія або витяг з трудового договору в частині терміну договору і повноважень керівника.

9. Копії наказів про вступ на посаду керівника і про призначення головного бухгалтера.

10. Картка із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчена нотаріально або банком за формою 0401026.

11. У разі заявлення в картці зразків підписів та інших осіб, крім керівника і головного бухгалтера, подаються документи, які підтверджують повноваження цих осіб (копія наказу про зарахування на роботу або довіреність).

12. Ксерокопії паспортів осіб, звільнених в картці зразків підписів.

13. Нотаріально завірена копія свідоцтва про постановку на податковий облік.

14. Копія інформаційного листа про облік в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій Федеральної служби державної статистики, завірена відбитком печатки і повноважним посадовою особою організації.

  ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ |  ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати