На головну

Біоетика та біобезпека - основні поняття. | Додаткова література | Конфлікти: види, наслідки. | Основна література | Контроль за безпекою продуктів харчування. | Максимально допустимі рівні вмісту пестицидів у харчових продуктах | Контроль за безпекою продуктів харчування. | Профілактика радіаційних уражень та їх наслідків, радіозахисне харчування. | Зобов'язання власників та працівників підприємств щодо забезпечення пожежої безпеки. | Категорії серйозності небезпек |

Текстовий матеріал

  1. Quot;Штовхальний" і "тягнучий" підходи до управління матеріальними потоками у виробничій логістиці
  2. VI. Матеріали для самоконтролю
  3. VI. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
  4. VІ. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ
  5. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів
  6. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами
  7. Вибір та характеристика матеріалів

до практичного заняття на тему "Концепція допустимого ризику. Принципи забезпечення безпечної діяльності"

1. Поняття про ризик.Небезпека в будь-якій сфері діяльності має кількісну характеристику й залежність від багатьох чинників, що змінюються в часі. Один із найбільш характерних проявів небезпеки є ризик.

Ризик дії чи без дії у тій чи іншій формі присутній e 90 % причин аварій та травм на виробництві.

В літературних словниках, ризик пояснюється як "вчинок в надії на щасливий вихід", тобто вчинок, який здійснюється в умовах невизначеності.

Невизначеність може мати дві категорії:

1. Людина ризикує, щоб досягти бажаної мети;

2. Людина ризикує, щоб уникнути фізичної небезпеки.

При прийнятті рішень, пов'язаних із ризиком поряд з об'єктивними умовами обставин, важливе значення мають суб'єктивні чинники, які визначаються рисами тієї особи, яка йде на ризик. Індивідуальними рисами особи, яка приймає рішення є особисті характеристики людини, її творчі здібності.

Таким чином, ризик може виступати в різних якостях:

- ризик, як небезпечна умова (можливі зовнішні небезпеки середовища);

- ризик, як вчинок (небезпечна дія людини як елемента ергатичної системи).

Існує визначення, що небезпеки - це обставини несприятливого характеру, які можуть виникати, а ризик - статистична ймовірність їх виникнення.

Найбільш загальним визначенням ризику є:Категорія машинобудівних підприємств з тоски зору вибухопожежної небезпеки | Ризик - це кількісна оцінка небезпеки, яка визначається як добуток ймовірності негативної події на величину можливого збитку (шкоди) від неї.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати