загрузка...
загрузка...
На головну

 УДК 528 |  Побудувати лінійний масштаб аерознімка |  Найвища і найнижче місце і записати їх висоти |  ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТАЦІЇ |  Приклади розв'язання задачі по прив'язці |  Обробка журналу вимірювань кутів і ліній |  Обробка діагонального ходу |  Обчислення висот точок, отриманих зарубками |

Польова схема квадратів для нівелювання поверхні

  1.  A - фактична схема;
  2.  BRC - міжнародна схема сертифікації в харчовій галузі
  3.  II.2.1. Розрахунково схема, навантаження, визначення зусіль.
  4.  III. Схематичне зображення накопичення
  5.  NURBS-поверхні
  6.  А) Послідовна схема з'єднання перетворювачів.
  7.  А.5.2.1 Схема випробувань

8. Зробити контроль нівелювання за відліком на сполучні точки А і А ?, В і В ?, С і С ? (рис. 3.1). Наприклад, за відліком на сполучні точки А і А ?, виробленим із станцій I і III, різниця між сумою буде (2172 + 1505) - (1205 + 2470) = + 2 мм, що допустимо.

9. Провести зрівнювання перевищень в полігоні А-В ? -С ? -А і обчислити висоти точок полігону.

Обчислення провести у відомості, зразок заповнення якої наведено в табл. 10.

(Приклад) Таблиця 10

 № точок  Перевищення (h), мм  Висоти, (H), м
 обчислені  зрівнялися
А  +3    121.715
   -515  -512  
 В ?  +3    121.203
   +718  +721  
 C ?  +2    121.924
   -211  -209  
А      121.715
 a h пр  -8    
 a h т  
f h  -8    

Допустиму невязку в сумі перевищень розрахувати за формулою

fhдоп = (50 · O L) мм,

де, L - периметр полігону в кілометрах.

10. Обчислити висоти вершин квадратів і додаткових точок методом горизонту приладу (ГП). Горизонт приладу обчислити за формулою

ДП = Hзв + V,

де Нзв - Висота сполучною точки, обраній з таблиці 10;

V-відлік по чорній стороні рейки, встановленої на цій точці.

Для контролю на кожній станції ДП обчислити двічі. Наприклад, для станції I ДП можна обчислити за відліком на сполучні точки А і В і їх висот. Якщо розбіжність не перевищує 10 мм, то обчислити середнє значення ДП, округливши його до сантиметрів, і виписати на польову схему (рис. 3.1).

Висоти вершин квадратів і додаткових точок обчислити за формулою

Нк = ДПсередовищ - Vк,

де, Vк - Відлік по рейці, встановленої в точці, висоту якої визначаємо.

Висоти, округлені до 0.01 м, записати на польову схему (рис. 3.1).

11. Скласти топографічний план за результатами нівелювання по квадратах:

- На аркуші креслярського паперу в масштабі 1: 2000 побудувати сітку квадратів зі сторонами 2 см (40 м на місцевості) і нанести по промерам (див. Рис. 3.1) додаткові точки. На плані записати висоти всіх точок з округленням до 0.01 м;

- Шляхом інтерполяції по сторонам квадратів і на лініях зі стрілками (рис. 3.1) знайти точки з висотами, кратними висоті перерізу рельєфу 0.5 м;

- Отримані точки з однаковими висотами з'єднати (від руки) плавними кривими (горизонталями);

- Викреслити план тушшю. Зверху зробити напис: «Топографічний план ділянки».

Внизу написати: «1: 2000» та «Суцільні горизонталі проведені через 0.5 м», а також прізвище студента, факультет і дату виконання роботи.

Всі елементи плану і написи, за винятком горизонталей і їх висот, виконати чорною тушшю. Горизонталі і їх висоти викреслити коричневим кольором.

Питання для самоперевірки

1. Для яких цілей виробляють нівелювання поверхні?

2. Чому дорівнює теоретична сума перевищень в замкнутому нивелирном ході (полігоні)?

3. За якою формулою визначають допустимість невязки в сумі перевищень ходу технічного нівелювання?

4. Які існують способи інтерполяції для проведення горизонталей?

5. Скільки горизонталей пройде в інтервалі між точками з висотами 187.42 м і 188.26м при висоті перетину 0.25 м.

6. Чому буде дорівнює відлік по рейці, встановлений на точці з висотою 125.427 м, якщо горизонт приладу ДП = 126.724 м?

7. У яких випадках потрібно інтерполювати по діагоналях квадрата?

8. Чи можуть горизонталі перетинатися на плані, на місцевості?

3.2. Обробка результатів тригонометричного
 нівелювання точок знімальної основи
 мензульной зйомки

Перед виконанням роботи слід вивчити зміст гол. 7 посібники [1].

На місцевості між вихідними пунктами «Курган» і «Ферма» прокладений теодолітний хід ( «Курган» -1-2- «Ферма», рис. 3.2) і обчислені координати його точок. Висоти точок ходу отримані за результатами геометричного нівелювання (табл. 11).

(Приклад) Таблиця 11

 № точок  відстані,  координати  висоти
  М Х Y H, м
 Курган  332.11  +3498.82  +6181.29  55.08
 304.45  +3501.57  +6513.41  51.43
 313.59  +3590.08  +6804.70  54.46
 ферма    +3472.01  +7095.19  52.61

З точок теодолітного ходу на планшеті мензульной зйомки прямими зарубками отримано положення точок 3 і «Труба», а зворотної засечкой - положення точки 4.

За лісистому ділянці місцевості від пункту «Ферма» до точки 1 прокладений мензульний хід ( «Ферма» -5-6-7-1).

Результати польових вимірювань при тригонометричному нівелюванні записані в журналі топографічної зйомки (Додаток. 3).

Схема геодезичної мережі для мензульной зйомки

Мал. 3.2 нівелювання поверхні |  Обробка журналу топографічної зйомки
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати