Головна

 V2: 11. Поляризація (А) |  V2: 12. Поляризація (B) |  V2: 13. Теплове випромінювання (А) |  V2: 14. Теплове випромінювання (B) |  V2: 15. Фотони, фотоефект (A) |  V2: 16. Фотоефект (B) |  V2: 17. Тиск світла (A) |  V2: 18. Ефект Комптона (B) |  V2: 19. Атом водню по Бору. Довжина хвилі де Бройля (А) |  V2: 20. спектр атома водню (В) |

V2: 22. рівняння Шредінгера (загальні властивості) (A)

  1.  IV. Скласти диференціальне рівняння і знайти рішення.
  2.  V2: 03. Рівняння хвилі, енергія хвилі (В)
  3.  V2: 23. рівняння Шредінгера (конкретні властивості) (B)
  4.  А) Виведіть рівняння кривої IS аналітично і графічно, використовуючи дані з таблиці 3.1.
  5.  Адіабатний процес. Рівняння Пуассона (висновок, графік). Робота в адіабатні процесі.
  6.  Адсорбція барвника волокнистими матеріалами. Рівняння Генрі.

I: 22.01; t = 0; k = A; ek = 25; m = 25; c = 0;

S: Стаціонарним рівнянням Шредінгера для лінійного гармонічного осцилятора є рівняння ...

+:

-:

-:

-:

I: 22.02; t = 0; k = A; ek = 25; m = 25; c = 0;

S: Стаціонарним рівнянням Шредінгера для частинки в тривимірному ящику з нескінченно високими стінками є рівняння ...

-:

+:

-:

-:

I: 22.03; t = 0; k = A; ek = 25; m = 25; c = 0;

S: Стаціонарним рівнянням Шредінгера для частинки в одновимірному ящику з нескінченно високими стінками є рівняння ...

-:

-:

+:

-:

I: 22.04; t = 0; k = A; ek = 25; m = 25; c = 0;

S: Стаціонарним рівнянням Шредінгера для електрона в водородоподобном йоні є рівняння ...

-:

-:

-:

+:

I: 22.05; t = 0; k = A; ek = 25; m = 25; c = 0;

S: нестаціонарних рівнянням Шредінгера є рівняння ...

+:

-:

-:

-:

I: 22.06; t = 0; k = A; ek = 25; m = 25; c = 0;

S: Стаціонарне рівняння Шредінгера  описує

+: Лінійний гармонійний осцилятор

-: Частку в тривимірному ящику з нескінченно високими стінками

-: Частку в одновимірному ящику з нескінченно високими стінками

-: Електрон в водородоподобном йоні

I: 22.07; t = 0; k = A; ek = 25; m = 25; c = 0;

S: Стаціонарне рівнянням Шредінгера  описує

-: Лінійний гармонійний осцилятор

+: Частку в тривимірному ящику з нескінченно високими стінками

-: Частку в одновимірному ящику з нескінченно високими стінками

-: Електрон в водородоподобном йоні

I: 22.08; t = 0; k = A; ek = 25; m = 25; c = 0;

S: Стаціонарне рівнянням Шредінгера  описує

+: Частку в одновимірному ящику з нескінченно високими стінками

-: Частку в тривимірному ящику з нескінченно високими стінками

-: Лінійний гармонійний осцилятор

-: Електрон в водородоподобном йоні

I: 22.09; t = 0; k = A; ek = 25; m = 25; c = 0;

S: Стаціонарне рівнянням Шредінгера  описує

+: Електрон в водородоподобном йоні

-: Частку в одновимірному ящику з нескінченно високими стінками

-: Частку в тривимірному ящику з нескінченно високими стінками

-: Лінійний гармонійний осцилятор

I: 22.10; t = 0; k = A; ek = 25; m = 25; c = 0;

S: одномірні тимчасовим (нестаціонарним) рівнянням Шредінгера є рівняння ...

+:

-:

-:

-:

I: 22.11; t = 0; k = A; ek = 25; m = 25; c = 0;

S: Для рівняння Шредінгера  справедливі наступні твердження:

1. Рівняння стаціонарно.

2. Рівняння відповідає тривимірному випадку.

3. Рівняння характеризує стан частинки в нескінченно глибокому прямокутному потенційному ящику.

4. Рівняння характеризує рух частинки вздовж осі Х під дією квазіпружної сили, пропорційної зміщенню частки від положення рівноваги.

Правильними є ...

+: 1, 4

-: 3, 4

-: 1, 2

-: 2, 3

I: 22.12; t = 0; k = A; ek = 25; m = 25; c = 0;

S: За допомогою хвильової функції  , Що входить в рівняння Шредінгера, можна визначити ...

+: З якою ймовірністю частка може бути виявлена ??в різних точках простору

-: Імпульс частинки в будь-якій точці простору

-: Траєкторію, по якій рухається частка в просторі

-: Координату частинки в просторі

I: 22.13; t = 0; k = A; ek = 25; m = 25; c = 0;

S: Квадрат модуля хвильової функції  , Що входить в рівняння Шредінгера, дорівнює ...

+: Щільності ймовірності виявлення частки у відповідному місці простору

-: Імпульсу частинки у відповідному місці простору

-: Енергії частки у відповідному місці простору

-: Координаті частки у відповідному місці простору

I: 22.14; t = 0; k = A; ek = 25; m = 25; c = 0;

S: На малюнках приведені картини розподілу щільності ймовірності знаходження мікрочастинки в потенційній ямі з нескінченно високими стінками. Станом з квантовим числом n = 2 відповідає

+:

-:

-:

-:

I: 22.15; t = 0; k = A; ek = 25; m = 25; c = 0;

S: На малюнках приведені картини розподілу щільності ймовірності знаходження мікрочастинки в потенційній ямі з нескінченно високими стінками. Станом з квантовим числом n = 3 відповідає

+:

-:

-:

-:

I: 22.16; t = 0; k = A; ek = 25; m = 25; c = 0;

S: На малюнках приведені картини розподілу щільності ймовірності знаходження мікрочастинки в потенційній ямі з нескінченно високими стінками. Станом з квантовим числом n = 1 відповідає

+:

-:

-:

-:

I: 22.17; t = 0; k = A; ek = 25; m = 25; c = 0;

S: На малюнках приведені картини розподілу щільності ймовірності знаходження мікрочастинки в потенційній ямі з нескінченно високими стінками. Станом з квантовим числом n = 4 відповідає

+:

-:

-:

-:

I: 22.18; t = 0; k = A; ek = 25; m = 25; c = 0;

S: Задана пси-функція  мікрочастинки. Імовірність того, що частка буде виявлена ??в обсязі V, визначається виразом ...

+:

-:

-:

-:

I: 22.19; t = 0; k = A; ek = 25; m = 25; c = 0;

S: Задана пси-функція  мікрочастинки. щільність ймовірностівизначається виразом ...

+:

-:

-:

-:

I: 22.20; t = 0; k = A; ek = 25; m = 25; c = 0;

S: Задана пси-функція  мікрочастинки. Імовірність знаходження мікрочастинки в одиничному обсязі в околиці точки з координатами  , Визначається виразом ...

+:

-:

-:

-:

  V2: 21. Співвідношення невизначеностей Гейзенберга. (B) |  V2: 23. рівняння Шредінгера (конкретні властивості) (B)
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати