На головну

 V2: 01. Хвилі (А) |  V2: 03. Рівняння хвилі, енергія хвилі (В) |  V2: 04. Геометрична оптика (А) |  V2: 05. Фотометрія (А) |  V2: 06. Інтерференція (А) |  V2: 07. Інтерференція (B) |  V2: 08. Дифракція (А) |  V2: 09. Дифракція (B) |  V2: 10. Дисперсія (А) |  V2: 11. Поляризація (А) |

V2: 13. Теплове випромінювання (А)

  1.  B.2.1 Теплообмін випромінюванням
  2.  B.3.1 Теплообмін випромінюванням
  3.  V2: 14. Теплове випромінювання (B)
  4.  Видиме випромінювання. Природне і штучне освітлення
  5.  Питання № 5. Визначення поняття «світлове випромінювання». Дія світлового випромінювання на людину.
  6.  земне випромінювання

I: 13.01; t = 0; k = A; ek = 25; m = 25; c = 0;

S: На малюнку показані криві залежності спектральної щільності енергетичної світності абсолютно чорного тіла від довжини хвилі при різних температурах. Якщо крива 2 відповідає спектру випромінювання абсолютно чорного тіла при температурі 1500 К, то крива 1 відповідає температурі (в К) ...

+: 6000 К

-: 3000 К

-: 1000 К

-: 750 К

I: 13.02; t = 0; k = A; ek = 25; m = 25; c = 0;

S: На малюнку показані криві залежності спектральної щільності енергетичної світності абсолютно чорного тіла від довжини хвилі при різних температурах. Якщо крива 1 відповідає спектру випромінювання абсолютно чорного тіла при температурі 6000 К, то крива 2 відповідає температурі (в К) ...

+: 1500 К

-: 3000 К

-: 1000 К

-: 750 К

I: 13.03; t = 0; k = A; ek = 25; m = 25; c = 0;

S: На малюнку показані криві залежності спектральної щільності енергетичної світності абсолютно чорного тіла від довжини хвилі при різних температурах. Якщо довжина хвилі, відповідна максимуму випромінювання, збільшилася в 4 рази, то температура абсолютно чорного тіла ...

+: Зменшилася в 4 рази

-: Зменшилася в 2 рази

-: Збільшилася в 2 рази

-: Збільшилася в 4 рази

I: 13.04; t = 0; k = A; ek = 25; m = 25; c = 0;

S: На малюнку показані криві залежності спектральної щільності енергетичної світності абсолютно чорного тіла від довжини хвилі при різних температурах. Якщо довжина хвилі, відповідна максимуму випромінювання, зменшилася в 4 рази, то температура абсолютно чорного тіла ...

+: Збільшилася в 4 рази

-: Зменшилася в 2 рази

-: Збільшилася в 2 рази

-: Зменшилася в 4 рази

I: 13.05; t = 0; k = A; ek = 25; m = 25; c = 0;

S: На малюнку показана крива залежності спектральної щільності енергетичної світності абсолютно чорного тіла від довжини хвилі при T = 6000K. Якщо температуру тіла зменшити в 4 рази, то довжина хвилі, відповідна максимуму випромінювання абсолютно чорного тіла, ...

+: Збільшиться в 4 рази

-: Зменшиться в 2 рази

-: Збільшиться в 2 рази

-: Зменшиться в 4 рази

I: 13.06; t = 0; k = A; ek = 25; m = 25; c = 0;

S: На малюнку показана крива залежності спектральної щільності енергетичної світності абсолютно чорного тіла від довжини хвилі при T = 6000K. Якщо температуру тіла зменшити в 2 рази, то енергетична світність абсолютно чорного тіла зменшиться ...

+: В 16 разів

-: в 2 рази

-: В 4 рази

-: В 8 разів

I: 13.07; t = 0; k = A; ek = 25; m = 25; c = 0;

S: Для теплового випромінювання справедливі наступні твердження:

  1. випромінювання равновесно
  2. випромінювання нерівноважної
  3. випромінювання характеризується суцільним спектром
  4. випромінювання характеризується лінійчатим спектром

Правильними є ...

+: 1, 3

-: 2, 4

-: 1, 4

-: 2, 3

I: 13.08; t = 0; k = A; ek = 25; m = 25; c = 0;

S: Розподіл енергії в спектрі випромінювання абсолютно чорного тіла залежно від частоти випромінювання для температур и (  ) Вірно представлено на малюнку ...

-:

-:

+:

I: 13.09; t = 0; k = A; ek = 25; m = 25; c = 0;

S: На малюнку показані криві залежності спектральної щільності енергетичної світності абсолютно чорного тіла від довжини хвилі при різних температурах. Якщо крива 2 відповідає спектру випромінювання абсолютно чорного тіла при температурі 1000 К, то крива 1 відповідає температурі (в К) ...

+: 4000 К

-: 3000 К

-: 1000 К

-: 250 К

I: 13.10; t = 0; k = A; ek = 25; m = 25; c = 0;

S: На малюнку показані криві залежності спектральної щільності енергетичної світності абсолютно чорного тіла від довжини хвилі при різних температурах. Якщо крива 1 відповідає спектру випромінювання абсолютно чорного тіла при температурі 4000 К, то крива 2 відповідає температурі (в К) ...

+: 1000 К

-: 3000 К

-: 16000 До

-: 750 К

I: 13.11; t = 0; k = A; ek = 25; m = 25; c = 0;

S: Як зміниться енергетична світність абсолютно чорного тіла, якщо його термодинамічна температура збільшиться в два рази?

-: Збільшиться в 2 рази

+: Збільшиться в 16 разів

-: Зменшиться в 16 разів

-: Зменшиться в 2 рази

I: 13.12; t = 0; k = A; ek = 25; m = 25; c = 0;

S: Як змінилася термодинамічна температура абсолютно чорного тіла, якщо його енергетична світність збільшилася в 16 разів?

+: Збільшилася в 2 рази

-: Зменшилася в 2 рази

-: Збільшилася в 16 разів

-: Зменшилася в 16 разів

I: 13.13; t = 0; k = A; ek = 25; m = 25; c = 0;

S: Як зміниться енергетична світність абсолютно чорного тіла, якщо його термодинамічна температура збільшиться в три рази?

-: Збільшиться в 3 рази

+: Збільшиться в 81 разів

-: Зменшиться в 81 разів

-: Зменшиться в 3 рази

I: 13.14; t = 0; k = A; ek = 25; m = 25; c = 0;

S: Як змінилася термодинамічна температура абсолютно чорного тіла, якщо його енергетична світність збільшилася в 81 разів?

+: Збільшилася в 3 рази

-: Зменшилася в 3 рази

-: Збільшилася в 81 разів

-: Зменшилася в 81 разів

I: 13.15; t = 0; k = A; ek = 25; m = 25; c = 0;

S: На яку довжину хвилі припадає максимум спектральної щільності енергетичної світності абсолютно чорного тіла, що має температуру 290 К? Постійна Вина b= 2,9 ? 10-3 м ? К.

+: 10 мкм

-: 100 км

-: 0,841 м

-: 1 мкм

I: 13.16; t = 0; k = A; ek = 25; m = 25; c = 0;

S: Якщо при зменшенні температури площа фігури під графіком спектральної щільності енергетичної світності абсолютно чорного тіла  зменшилася в 16 разів, то ставлення температур  одно ...

-: 1,7

+: 2

-: 4

-: 2,5 V2: 12. Поляризація (B) |  V2: 14. Теплове випромінювання (B)
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати