Головна

 Форма державного правління. |  Державний режим. |  Механізм держави - це цілісна ієрархічна система державних органів і установ, практично здійснюють державну владу, завдання та функції держави. |  Державний орган - це ланка (елемент) механізму держави, яка бере участь у здійсненні функцій держави і наділена для цього владними повноваженнями. |  Принципи організації і діяльності державного апарату |  Політична система суспільства. |  Поняття і принципи правового д-ви. |  Поняття і принципи громадянського суспільства. |  Структура громадянського суспільства |  Поняття і сутність права. |

Місце і роль держави і права в політичній системі суспільства

  1.  COBPEMEННИЕ ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІОЛОГІЇ
  2.  I. Класифікація суспільства за основним фактором виробництва.
  3.  I. Нові принципи кримінального права
  4.  I. Права і переваги судових приставів
  5.  I. Становлення основ радянського цивільного права
  6.  I. Становлення екологічного права
  7.  I. Мета та завдання дисципліни, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.

Поняття "держава" і "політична система суспільства" співвідносяться, як частина і ціле. Держава концентрує в собі все різноманіття політичних інтересів, регулюючи явища політичного життя через призму "общеобязательности". Саме в цій якості держава відіграє особливу роль в політичній системі, надаючи їй свого роду цілісність і стійкість. Воно виконує основний обсяг діяльності з управління, користуючись ресурсами суспільства і впорядковуючи його життєдіяльність.

Держава займає центральне, провідне становище в політичній системі суспільства, так як воно:

1) виступає в якості єдиного офіційного представника всього народу, об'єднаного в межах його територіальних кордонів за ознакою громадянства;

2) є єдиним носієм суверенітету;

3) володіє спеціальним апаратом (публічною владою), призначеним для управління суспільством; має силові структури (збройні сили, міліцію, службу безпеки тощо);

4) має, як правило, монополією на правотворчість;

5) володіє специфічним набором матеріальних цінностей (державна власність, бюджет, валюта і т.д.);

6) визначає головні напрямки розвитку суспільства.

Держава виступає не тільки самостійним суб'єктом політики, а й покликане регулювати поведінку інших суб'єктів політичних відносин, володіючи в цій сфері досить широкими повноваженнями:

може встановлювати в законодавстві правовий режим організації і функціонування всіх інших суб'єктів політики - політичних партій, рухів, груп тиску і т.п .;

реєструє їх відповідними органами (як правило, міністерством юстиції) і залучає до участі в громадських та державних справах;

може здійснювати нагляд за законністю діяльності всіх інших суб'єктів політики і застосовувати заходи примусу за відповідні правопорушення.

Поряд з державою особливе місце в політичному житті займає і право як найважливіший соціальний інститут.

Роль права в політичній системі суспільства полягає в тому, що воно:

1) служить одним із засобів зв'язку між суспільством і його політичною системою (в законах, прийнятих законодавчими органами, виражаються інтереси більшості людей, різних верств, класів, груп населення);

2) акумулює волю суспільства, всіх його політичних сил;

3) інтегрує суспільство, робить політичну систему стабільної (зокрема, Конституції і закони зазвичай на тривалий період закріплюють систему політичних інститутів, правову основу взаємовідносин між ними, устрій держави і т.п.);

4) встановлює правові форми організації, функціонування та зміни державної влади, способи і методи політичної боротьби всіх існуючих в даному суспільстві політичних сил і т.д .;

5) легалізує в правових актах (конституції, законах, підзаконних актах) суб'єктів політичної організації - держава, політичні партії, рухи, громадські об'єднання тощо, які повинні діяти в їх рамках.

Так, будь-яка держава за допомогою права в тій чи іншій мірі намагається регулювати процеси утворення і функціонування політичних партій. У зв'язку з ускладненням форм і методів діяльності партій в політичному житті, зі зростанням їхньої ролі в суспільстві все помітніше стає тенденція більш детальної юридичної регламентації їх діяльності.

  Азіатська політична система і т.д. |  Органи держави і інші суб'єкти політичної системи суспільства
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати