Головна

 Співвідношення норми права і статті нормативного акта. Способи викладу норм права. |  Класифікація норм права. |  За сферою дії юридичні норми поділяються наобщіе і місцеві. |  За юридичною силою -на нормизаконаі нормиподзаконних актів. |  Джерела права. |  Джерела (форми) права - це офіційно визначені форми зовнішнього вираження змісту права. |  Правовий звичай, т. Е. Правило, котра в звичку народу й дотримання якого забезпечується державним примусом. |  Нормативно-правовий акт: поняття, види. Юридична техніка нормативного правового акта. |  Юридичний прецедент. |  Обеспечімость |

Правотворчість: поняття, принципи, види.

  1.  Абсолютні показники, одиниці їх вимірювання та види.
  2.  Абсолютні показники, одиниці їх вимірювання та види.
  3.  Агресія. Види.
  4.  Адміністративно-правова організація управління. Поняття, цілі і правова основа.
  5.  Акти правотворчості. Поняття, ознаки та види нормативно-правових актів.
  6.  Акти застосування правових норм: поняття, ознаки, види.
  7.  Акції та їх види.

правотворчість - Це діяльність суб'єктів наділених нормотворчої компетенцією по створенню права (юр. Норм.)

- Це діяльність правотворчих органів (вузький підхід) з підготовки та прийняття н. п. а.

- Це здійснюване в особливому порядку форма управлінської діяльності виражається в створенні, зміну або скасування правових норм. Це особливий процес зведення держ. волі в закон. (Кулапов)

- Соціально-державна і суспільна діяльність в результаті якої, утворюється, підтримується, розвивається система законодавчих актів та ін. Правових норм. (Кудрявцев, Казимирчук)

Правотворчість - складова частина ширшого процесу - правотворення.

правообразование - Відносно тривалий за часом процес формування та оформлення юридичної норми. Він починається з аналізу соціальної ситуації, усвідомлення необхідності її правового врегулювання, загального уявлення про юридичну приписі, яке слід видати, і закінчується розробкою і прийняттям юридичної норми. Останній етап правотворення і є правотворчість.

Правотворчість - це діяльність державних органів (у разі референдуму - всього народу) і посадових осіб щодо видання, переробці і скасування нормативно-правових актів. Нормативний договір: поняття, види. |  Правотворчість - це діяльність насамперед державних органів щодо прийняття, зміни та скасування юридичних норм.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати