Головна

 Ринок нерухомості: загальна характеристика, основні чинники розвитку, структура. |  Життєвий цикл ринку нерухомості: структура та види, динаміка по фазах економічного циклу. |  Сегменти ринку нерухомості. Характеристика ринку житлової та нежитлової нерухомості. |  Характеристика ринку земельних ділянок, критерії сегментування. |  Вплив ринку капіталу на розвиток ринку нерухомості в довгостроковому періоді |  Основні джерела фінансування та інвестування будівництва об'єктів нерухомості |  Банківські кредити: функції і види |  Основні моделі житлового інвестування та іпотечного кредитування. |  Схеми будівельного кредиту |

Спільні риси і відмінності ринку нерухомості і капіталу. Характер впливу змінних параметрів ринку капіталу на ринок нерухомості

  1.  I. Загальна характеристика та класифікація вуглеводів
  2.  I. Загальна характеристика роботи
  3.  I. Загальні положення
  4.  I. Загальні положення З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  5.  I. Загальні рекомендації
  6.  I. Загальні вимоги охорони праці
  7.  I. По об'єкту посягання, характеру злочинних дій виділяють насильницьких, корисливих і насильно-корисливих злочинців.

Спільні риси і відмінності в розвитку ринків

Суттєвою особливістю ринку нерухомості є його тісна залежність з ринком капіталу. Ринок нерухомості має як загальні риси, так і суттєві відмінності з ринком капіталу, які проявляються при порівняльному аналізі інвестицій в нерухомість і традиційні фінансові активи.

Спільні риси і відмінності ринку нерухомості і ринку капіталу

 Загальні риси  відмінності
 ринок капіталу  ринок нерухомості
 Цілі інвестування: отримання поточного доходу зростання вартості активу захист від податків  Обсяг пропозиції високоеластічен  Обсяг пропозиції в короткостроковому періоді нееластичний
 Ризики діляться на керовані (діверсіфіціруемий) і некеровані (систематичні)  Ставка прибутковості схильна до значних коливань  Ставка прибутковості відносно стабільна
 Співвідношення попиту і пропозиції визначає ціни активів  Ліквідність більш висока  Ліквідність нижча
 Величина безризикової ставки дохідності є основою для визначення прийнятної ставки дохідності  У період інфляції інвестиційна привабливість фінансових активів падає  У період інфляції інвестиційна привабливість зростає
 Перебувають під значним впливом макроекономічних змін (валютні курси, темпи інфляції, інфляційні очікування, соціально-економічний розвиток, стабільність оподаткування)  Потік доходів нестійкий  Потік доходів в вид орендної плати відносно стійкий
 Висока ставка прибутковості показник більш високого ризику Ri= Rf + Плата за ризик (ставка прибутковості = безризикова ставка прибутковості + плата за ризик) Ri= Rr + плата за ризик + відшкодування інвестованого капітала.Боле висока ставка прибутковості відображає необхідність відшкодування основної суми інвестованого капіталу

Ринок нерухомості перебуває в безпосередній залежності від розвитку ринку капіталу, оскільки основні параметри його розвитку визначає ситуація на ринку капіталу (табл. 6.2.).

Таблиця 6.2

Вплив змінних ринку капіталу на ринок нерухомості

 Мінлива ринку капіталу  Вплив на вартість на ринку нерухомості
 зростання грошового потоку (CF)  Зростання вартості нерухомості як результат пожвавлення і розвитку ділової активності на макрорівні
 міра (ставка) систематичного ризику (  ) - зріст  Зниження вартості нерухомості в результаті зростання ставки дисконту грошових потоків від дохідної нерухомості
 безризикова ставка прибутковості на ринку капіталу (Rf)  Зниження вартості нерухомості в результаті зростання ставки дисконту грошових потоків від дохідної нерухомості
 pocт середньоринкової ставки дохідності (Rm)  Зниження вартості нерухомості в результаті зростання ставки дисконту грошових потоків від дохідної нерухомості і зростання коефіцієнта капіталізації
 Зростання вартості кредитів  Зниження вартості нерухомості в результаті зростання необхідної ставки прибутковості інвестованого капіталу
 зростання прибутковості i-ro активу на ринку капіталу (Ri )  Зниження вартості нерухомості в результаті зростання ставки дисконту грошових потоків від дохідної нерухомості
 Термін служби активів - зростання  Зростання вартості нерухомості в зв'язку з інфляційними очікуваннями і величиною ліквідаційної вартості нерухомості
 Вартість кредиту на ринку капіталу - зростання  Зниження вартості нерухомості

 

24. Взаємозв'язок ринку нерухомості з ринком капіталу в короткостроковому періоді.

Зв'язок ринків в короткостроковому періоді

У короткостроковому періоді (рис.6.2) обсяг пропозиції нерухомості нееластичний. Для рівноважного ринку нерухомості характерний стабільний обсяг пропозиції нерухомості, оскільки немає спонукальних причин для вкладення капіталу в будівництво об'єктів нерухомості.

Попит на нерухомість в значній мірі визначається орендною платою, а величина орендної плати залежить від обсягу попиту на нерухомість, який визначається загальноекономічної кон'юнктурою. Очевидно, що ці дві змінні знаходяться під впливом ринку капіталу, і рівновагу на ринку нерухомості встановлюється під впливом саме ринку капіталу: якщо орендна плата стабільна, то і коефіцієнт капіталізації потоку доходів від нерухомості не підвищується і не знижується.

Зростання попиту в короткостроковому періоді значною мірою погашається за рахунок зменшення стандартної норми прибутковості інвестицій (Ri) В нерухомість, і навпаки (рис.6.2.). Так падіння орендної плати на ринку нерухомості веде до зростання попиту (по кривій попиту), і при постійній нормі прибутковості на ринку капіталу обсяг капіталовкладень у нерухомість скорочується, приріст площ на ринку нерухомості скорочується і їх нестача призводить до зростання орендної плати. В результаті ситуація повертається в точку рівноваги.

крива попиту на нерухомість зсувається вправо, і величина орендної плати стабілізується на більш низькому рівні.

  Аналіз ринку нерухомості: цілі і загальний порядок. |  Спільні риси і відмінності в розвитку ринків
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати