На головну

 Застосування укрупнених показників вартості для оцінки вартості витрат інвестора на зведення будівлі на стадії передінвестиційного проектування |  Модель побудови доходу від реалізації житлової та комерційної нерухомості |  Застосування механізму дисконтування при розрахунку чистого доходу з урахуванням фактору часу в інвестиційній моделі будівельного проекту |  Організаційно-фінансовий механізм реалізації проекту квартальної забудови |  прогнозування витрат |  прогнозування доходів |  Довірче управління нерухомістю. Траст |  Оренда нерухомості з позицій системного підходу. суб'єкти оренди |  Види і форми орендних платежів, методи розрахунків орендної плати |  Наймання і оренда в житловій сфері |

Критерії оцінки бюджетної, комерційної та соціальної ефективності інвестицій, що спрямовуються на розвиток міських територій

  1.  Cистема показників для оцінки ринкової активності
  2.  Специфіка НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ ПСИХОЛОГІЇ
  3.  Cтруктура ПСИХОЛОГІЇ ВЕЛИКИЙ СОЦІАЛЬНОЇ ГРУПИ
  4.  Fast Ethernet як розвиток класичного Ethernet'а
  5.  I РОЗДІЛ. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  6.  I. Методичний інструментарій оцінки рівня ліквідності інвестицій забезпечує здійснення такої оцінки в абсолютних і відносних показниках.
  7.  I. Розвиток шкільної освіти в країнах Західної Європи, США і Росії.

Ефективність інвестицій, спрямованих на розвиток територій, оцінюється за допомогою системи показників, що відображають співвідношення витрат і результатів в залежності від умов реалізації проекту (джерел фінансування, розподілу за формою власності і т. П.).

Визначення ефективності інвестиційних проектів складається з оцінки економічної, бюджетної, комерційної та соціальної ефективності.

Оцінка економічної ефективності інвестицій, Які направляються на розвиток території, проводиться для обґрунтування соціально-економічних та містобудівних рішень, обумовлених інтересами міського (муніципального) господарства, галузей, організацій і підприємств.

Оцінка бюджетної ефективності здійснюється для обґрунтування проектних рішень, спрямованих на реалізацію соціально-економічних завдань, що стоять перед містом, відповідно до затвердженої програми. Показники бюджетної ефективності відбивають вплив результатів здійснення інвестиційного проекту на доходи і видатки міського бюджету.

До складу витрат бюджету включаються:

· Кошти, що виділяються для прямого бюджетного фінансування інвестиційного проекту;

· Позабюджетні кошти, що прирівнюються до міського бюджету;

· Кредити банку, які виділяються в якості позикових коштів, що підлягають компенсації за рахунок міського бюджету;

· Субвенції, що виділяються з бюджету РФ;

Оцінка комерційної ефективності здійснюється для обґрунтування фінансових витрат і результатів, що забезпечують необхідну норму прибутковості.

Комерційний ефект у i-му році - потік реальних грошей (чистих засобів). Комерційна ефективність розраховується за інвестиційною та операційною (виробничої) діяльності.

Потік реальних грошей визначається як:

· Різниця між припливом і відтоком грошових коштів від інвестиційної та операційної діяльності в кожному періоді здійснення проекту (в кожному г-му році);

· Мінус різниця між припливом і відтоком грошових коштів на стадії інвестиційної діяльності;

· плюс - різниця між припливом і відтоком грошових коштів на стадії операційної (виробничої) діяльності

Оцінка соціальної ефективності в ряді випадків піддається вартісному вимірі і зазвичай включають до складу загальних результатів розрахунку в рамках визначення економічної ефективності. При визначенні комерційної і бюджетної ефективності інвестицій соціальні результати проекту у вартісному еквіваленті не враховуються. При оцінці соціальних результатів проекту слід виходити з дотримання соціальних норм і стандартів, і в цьому сенсі не потрібно спеціальних розрахунків. Основними видами соціальних результатів проекту є:

· Збільшення числа робочих місць;

· Поліпшення житлових умов;

· Поліпшення культурно-побутового обслуговування;

· Спрощення умов праці працівників;

поліпшення постачання населення, що проживає на території, окремими видами товарів (ресурсів), в тому числі паливом, енергією. Формування потоку чистих засобів від інвестиційної та операційної діяльності при реалізації проекту квартальної забудови міської нерухомістю |  Види операцій (угод) з житловими та нежитловими приміщеннями. Помилкові угоди з нерухомістю
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати