На головну

 Характеристика системи Project Expert |  Склад внутрішньофірмової інтегрованої системи управління |  Технологія сховищ даних і обробка додатків |  Основні модулі системи |  Нейронні системи і мережі |  Процес проектування експертно-навчальної системи |  Компоненти системи підтримки прийняття рішень |  Використання систем підтримки прийняття рішень |  Імітаційні моделі діяльності підприємств |  Можливості пакету Microsoft Project |

Необхідність застосування CASE-технологій

  1.  I. Область застосування
  2.  I. Область застосування
  3.  II. Загальні початку застосування покарання
  4.  А) якщо спосіб його застосування створює реальну загрозу настання смерті або розладу здоров'я будь-якої тяжкості;
  5.  Актуальність застосування міжнародних стандартів в аудиторській практиці.
  6.  Акти застосування норм права: поняття і відмінність від нормативно-правових актів.
  7.  Акти застосування права

Для проведення аналізу і реорганізації бізнес-процесів необхідні нові, досить гнучкі до мінливих вимог кошти. Також при реалізації великих проектів необхідні кошти координації і управління колективом розробників. Структурний же підхід до створення інформаційних систем (ІС) передбачає послідовну реалізацію етапів аналізу, проектування, створення модулів, об'єднання модулів в єдину систему з подальшим тестуванням і впровадженням. При розробці великих проектів критичним стає також час реалізації проекту.

В цілому застосування CASE-технологій дозволяє вирішувати наступні проблеми. До структури бази даних пред'являються вимоги щодо нормалізації, внаслідок чого дані зберігаються в таблицях БД не завжди в тій же формі, в якій вони повинні представлятися в екранних формах. Код клієнтської програми генерується на основі інформації про структуру БД. У цих умовах є великий ризик виявити помилки на всіх етапах створення системи, аж до етапу тестування, і в кінцевому підсумку реалізувати ефективне додаток зі складною бізнес-логікою. Тому альтернативою структурному підходу стали позбавлені перелічених недоліків об'єктно-орієнтовані методи розробки ІС. До універсальних мов об'єктного проектування відноситься UML - Unified Modeling Language.

Існує кілька CASE-засобів, що підтримують мову UML. Ці інструменти дозволяють генерувати додатки, що відповідають бізнес-правилами і з найменшим ризиком помилки. Інформаційні системи управління проектами |  Призначення і основні елементи CASE-технологій
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати