На головну

 Завдання автоматизованої системи наукових досліджень |  Іntranet-системи |  Характеристика системи Project Expert |  Склад внутрішньофірмової інтегрованої системи управління |  Технологія сховищ даних і обробка додатків |  Основні модулі системи |  Нейронні системи і мережі |  Процес проектування експертно-навчальної системи |  Компоненти системи підтримки прийняття рішень |  Використання систем підтримки прийняття рішень |

Можливості пакету Microsoft Project

  1.  Microsoft EXСEL ба?дармаламасин о?иту ерекшеліктері.
  2.  Microsoft Office 2003 Professional: Якщо процесор, то від Intel або AMD. Якщо відеокарта, то від ATI або nVidia. Якщо текстовий редактор, то від Microsoft.
  3.  MICROSOFT PROJECT 2003
  4.  New Joint Project on Preventing Human Trafficking Launched
  5.  OECD 164 STRATVM TERROR [Raison d'Etre harsh side project] - Aged Fractures and Dead Ends 2xCD Digipack - 650р
  6.  Sources of Conflict among Project Teams
  7.  Sure Trek Project Manager

Пакет Microsoft Project дозволяє складати бізнес-план для підприємств різних розмірів, від невеликого приватного підприємства до транснаціональних корпорацій. Пакет має такі можливості:

Тривалість проектів до 30 років; максимальну кількість стадій проекту - 400; номенклатура продуктів (послуг) в одному проекті - 100 одиниць, можливість розширюватися до 400 різних найменувань.

Динамічна імітаційна модель грошових потоків, що дозволяє проводити розрахунок проекту з кроком в один місяць, з урахуванням впливу тимчасових факторів, що вимірюються в днях.

Всі дані про надходження і виплати вводяться в поточних цінах з наступним автоматичним коригуванням в процесі розрахунків відповідно до показника інфляції.

Пакет Microsoft Project має наступні можливості.

Тривалість проектів до 30 дет з дискретністю розрахунків 1 місяць.

Вибір двох валют для розрахунків.

Введення всіх даних проводиться на поточний момент часу в поточних цінах.

Формування інфляційної картини з наступним автоматичним коригуванням даних.

Адаптивні моделі опису податкового оточення.

Різні способи обліку процесів по кредитах.

Мережевий графік проекту. Календарний план робіт, діаграми GANTT і PERT.

Номенклатура продуктів (послуг) до 100 в одному проекті.

Стратегія просування і збуту на внутрішньому і зовнішньому ринках з урахуванням:

Продаж в кредит;

Продаж з передоплатою;

лізингу;

Затримки платежів;

Знижки в ціні;

Кривий життєвого циклу продукту;

сезонності;

Запасів готової продукції.

10. Стратегія формування виробничого плану

10.1. Опис постійних витрат

10.2. Опис прямих (змінних) витрат.

Кошторис витрат до 10000 найменувань для кожного продукту (послуги);

Формування виробничих запасів з урахуванням часу їх використання в технологічному циклі.

10.3. Формування плану по персоналу.

11. Стратегія формування та управління капіталом урахуванням:

Акціонерного (власного) капіталу;

Позикового капіталу (кредити і кредитна лінія);

Розміщення вільних коштів на депозит в банку або в альтернативні проекти;

Виплати дивідендів.

12. Формування звітних документів.

12.1. Основними звітними документами після приведення розрахунків є:

Звіт про прибутки і збитки;

баланс;

Звіт про рух грошових коштів (Cash-Flows)

12.2. Формування звітних документів проводиться з дискретністю в часі за бажанням користувача, аж до одного місяця.

Для оцінки ефективності інвестицій використовуються показники, прийняті в міжнародній діловій практиці.

Фінансові моделі компанії.

Детальний опис параметрів зовнішнього середовища: інфляція, податки, курс валют.

Моделювання поточного стану підприємства.

План розвитку підприємства і реалізації інвестиційного проекту, будівельні роботи, закупівля і установка обладнання, діаграми Gantt.

Маркетинговий план, структура виробництва і збуту продукції, витрати на персонал.

Схема фінансування підприємства: акціонерний капітал, кредити, лізинг, операції з цінними паперами.

Microsoft Project дає унікальну можливість використовувати в розрахунках неточні дані. Похибки аналізу враховуються програмою за допомогою методів статистичних досліджень (Монте-Карло) і включаються в звіти. Програма готує стандартний набір звітів, які відповідають міжнародним стандартам бухгалтерського обліку: звіт про прибутки і збитки, кеш-фло, Баланс, Звіт про використання прибутку. Імітаційні моделі діяльності підприємств |  Інформаційні системи управління проектами
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати