Головна

 Основні компоненти нових інформаційних технологій (НІТ) |  Види забезпечення НІТ |  Принципова схема НІТ і електронний документообіг |  Організаційні компоненти НІТ |  Класи інформаційних технологій |  Автоматизація процесів бізнесу |  Завдання автоматизованої системи наукових досліджень |  Іntranet-системи |  Характеристика системи Project Expert |  Склад внутрішньофірмової інтегрованої системи управління |

Основні модулі системи

  1.  B.1.1 Основні положення
  2.  ER-модель бази даних. Основні нотації зображення ER-моделі.
  3.  I Основні категорії педагогіки
  4.  I-е покоління систем рухомого зв'язку - аналогові системи
  5.  I. визначник ТА СИСТЕМИ
  6.  I. Основні положення
  7.  I. Основні принципи

У модулі навколишнього середовища описується місцева і експортна валюти, вихідний обмінний курс валют, показник інфляції для вступу та виплат на внутрішньому ринках. До цих показників відносяться дані про інфляцію обмінного курсу валют, збуту, прямих витрат, заробітної плати основних факторів, а також умови переоцінки основних фондів. Крім того, в модуль навколишнього середовища вводяться відомості про податковий оточенні.

Інвестиційні дані містять інформацію про організаційні та інші витрати підготовчого періоду за проектом (терміни такого періоду і відповідні витрати); витрати на придбання або розробку ділянок землі; витрати на придбання або будівництво будівель, спорудження комунікацій із зазначенням термінів робіт і умов амортизації активів; витрати і терміни на проведення робіт з придбання або виготовлення технологічного обладнання, а також умови його амортизації.

У даних про збут продукції (послуг) наводяться: перелік продукції або послуг; ціни на внутрішньому і зовнішньому ринках; умови продажу (в кредит, з передоплатою) і методи стимулювання збуту; фізичні обміни продажів по періодах на внутрішньому і зовнішньому ринках; план маркетингу, включаючи витрати на рекламу і просування продукції на ринок.

Дані про виробничі виробах включають відомості про прямих виробничих витратах на одиницю продукції (витрати на сировину, матеріали, комплектуючі вироби); постійні (загальні) витрати, адміністративні витрати, торгові витрати.

Розрахунки в споживанні капіталу містять розрахунки інвестиційного плану, плану збуту, виробничих витрат і амортизаційних відрахувань. В рамках цих розрахунків складаються звіт про прибутки і збитки; баланс, план грошових потоків (Cash Flow), а також визначення потреби в капіталі за сумами та строками.

План формування капіталу складається з формування власного капіталу - переліку акціонерів, умов залучення капіталу, дат внеску, сум, зазначення виду валют платежу. Крім того, в цьому плані проводиться уточнюючий розрахунок фінансового плану і бюджетного дефіциту; визначається порядок формування позичкового капіталу, джерело позик, обсягу, валюта, умови залучення позик і виплат по ним. В кінці складається заключний розрахунок фінансового плану. Технологія сховищ даних і обробка додатків |  Нейронні системи і мережі
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати