Головна

 Тенденції та причини трансформації моделей ІС. |  Економічна інформація як предмет і продукт інформаційної системи |  Документація і технологія її формування |  Формалізація опису інформації у вигляді внутримашинного інформаційного забезпечення |  Послідовність розробки ІС |  Основні компоненти нових інформаційних технологій (НІТ) |  Види забезпечення НІТ |  Принципова схема НІТ і електронний документообіг |  Організаційні компоненти НІТ |  Класи інформаційних технологій |

Завдання автоматизованої системи наукових досліджень

  1.  I-е покоління систем рухомого зв'язку - аналогові системи
  2.  I. До чого прагне педагогіка, якою вона має бути і в чому її завдання?
  3.  I. визначник ТА СИСТЕМИ
  4.  I. Створення радянської судової системи
  5.  I. Цілі і завдання дисципліни
  6.  I. Мета та завдання дисципліни
  7.  I. Мета та завдання дисципліни, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.

АСНИ призначена для отримання, дослідження, коригування моделей, які використовуються в інших типах автоматизованих систем для проектування, прогнозування та управління. Від інших типів автоматизованих систем вона відрізняється специфікою інформації на виході, який може мати вигляд систематизованих розрахунків, які супроводжуються даними про умови об'єктів і граничних обмеженнях, які повинні враховуватися при розробці прогнозу розвитку або при проектуванні об'єктів. АСНИ створюються на основі ПК. В окремих випадках використовується спеціальна апаратура для з'єднання ПК з досліджуваними об'єктами, яка забезпечує різні функції попередньої обробки інформації, має гнучку структуру і максимальну змінність модулів.

В межах АСНИ вирішуються такі завдання:

- Аналіз споживання продукції і постановка науково-технічної проблеми;

- Пошук патентів досліджень;

- Теоретичне і експериментальне дослідження.

АСНИ мають прямі зв'язки з системами автоматизованого проектування конструктора (сап) і технолога (САПРТ). Вхідний інформацією в САПР є дані технічного завдання, результати передпроектних досліджень, методики проектування, стандарти і каталоги. Вихідною інформацією в САПР є проміжні і остаточні дані на етапах проектування, потрібні для забезпечення робіт на подальших стадіях життєвого циклу проектування об'єкта. Автоматизація процесів бізнесу |  Іntranet-системи
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати