На головну

 педагогічне тестування |  Методи вивчення колективних явищ |  Кількісні методи в педагогіці |  Процес розвитку особистості |  Людина - коваль свого щастя |  Спадковість і розвиток |  Розвиток і виховання |  С. Л. Рубінштейн |  Діяльність як фактор розвитку |  діагностика розвитку |

вікова періодизація

  1.  Вікова динаміка генетичних і середовищних детермінант в мінливості когнітивних характеристик
  2.  Вікова ДИНАМІКА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ
  3.  Вікова ДИНАМІКА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ
  4.  Вікова динаміка розвитку людини в процесі освіти
  5.  Вікова область труднощів
  6.  вікова періодизація

Те, що розвиток, як фізичне, так і розумовий, тісно пов'язане з віком, розуміли вже в глибокій старовині. Ця самоочевидна істина не вимагала особливих доказів: з віком приходить мудрість, накопичується досвід, множаться знання. Кожному віку відповідає свій рівень фізичного, психічного і соціального розвитку. Зрозуміло, це відповідність справедливо лише в загальному і цілому, розвиток конкретної людини може відхилятися в ту або іншу сторону.

Для правильного управління процесами розвитку педагоги вже в далекому минулому робили спроби класифікувати періоди людського життя, знання яких несе важливу інформацію для втаємничених. Є цілий ряд розробок периодизаций розвитку (Коменський, Штрац, Бюллер, Горлок, Левітів, Ельконін, Пршігода, Ванек, Шванцара і ін.), Причому число запропонованих периодизаций досягло декількох десятків і продовжує збільшуватися, так як поки неможливо побудувати систему, яка спиралася б тільки на один критерій і була безперечною. Чи не станемо вникати в теоретичні тонкощі вибору критерію. Зупинимося на аналізі періодизації, яка зараз визнається більшістю педагогів.

Періодизація ґрунтується на виділенні вікових особливостей. Віковими особливостями називаються характерні для певного періоду життя анатомо-фізіологічесій-кі і психічні якості. Сутність вікових особливостей наочно розкривається на прикладі фізичного розвитку людини. Зростання, збільшення ваги, поява молочних зубів, а потім їх зміна, статеве дозрівання та інші біологічні процеси відбуваються в певні вікові періоди з невеликими відхиленнями. Оскільки біологічне і духовний розвиток людини тісно пов'язані між собою, то відповідні віком зміни настають і в психічній сфері. Відбувається, хоча і не в такому строгому порядку, як біологічне, соціальне дозрівання, виявляється вікова динаміка духовного розвитку особистості. Це і є природною основою для виділення послідовних етапів людського розвитку і складання вікової періодизації.

Повні періодизації розвитку охоплюють все людське життя з найбільш характерними стадіями, а неповні (часткові, урізані) - тільки ту частину життя і розвитку, яка цікавить певну наукову область. Для педагогіки школи найбільший інтерес представляє періодизація, що охоплює життя і розвиток людини шкільного віку.

У сучасній науці прийняті наступні періодизації дитячого віку:

 психологічна  педагогічна
 1. Пренатальний період  1. Дитинство (1 рік життя)
 2. Період новонароджене (до 6 тижнів життя)  2. Предцошкольний вік (від 1 до 3 років)
 3. Грудний період (до 1 року)  3. Дошкільний вік (від 3 до 6 років)
 4. Повзунковий вік (1-3 роки)  Молодший дошкільний вік (3-4 роки)
 5 Дошкільний вік (3-6 років)  Середній дошкільний вік (4-5 років) Старший дошкільний вік (5-6 років)
 6 Шкільний вік (6-11 років)  4. Молодший шкільний вік (6-10 років)
 7. Пубертатний період (11-15 років)  5. Середній шкільний вік (10-15 років)
 8. Юнацький період (15-20 років)  6. Старший шкільний вік (15-18 років)

Неважко помітити, що лежить в основі педагогічної періодизації складають стадії фізичного і психічного розвитку, з одного боку, і умови, в яких протікає виховання, з іншого.

Якщо об'єктивно існують етапи біологічного дозрівання організму, його нервової системи і органів, а також пов'язане з ним розвиток пізнавальних сил, то розумно організоване виховання повинне пристосовуватися до віковим особливостям, грунтуватися на них. Ігнорування або заперечення природних ступенів розвитку неминуче призводить до помилкового твердженням можливості засвоїти будь-який соціальний досвід, будь-які знання, практичні навички та вміння в будь-якому віці, при підборі і застосуванні відповідної методики. Можливості людини в зв'язку з прискоренням темпів соціального розвитку, широким доступом до різноманітних інформаційних джерел кілька зростають, але далеко не безмежно. Вік чіпко утримує розвиток і диктує свою волю. Закономірності, що діють в цій галузі, жорстко лімітують можливості розвитку.

Я. А. Коменський був першим, хто наполягав на суворому обліку в навчально-виховній роботі вікових особливостей дітей. Він висунув і обґрунтував принцип природосообразности, згідно з яким навчання і виховання повинні відповідати віковим етапам розвитку. Як в природі все відбувається в свій час, так і у вихованні все повинно йти своєю чергою - своєчасно і послідовно. Тільки тоді людині можна природно прищеплювати моральні якості, домагатися повноцінного засвоєння істин, для розуміння яких дозрів його розум. «Все підлягає засвоєнню повинно бути розподілено згідно щаблях віку так, щоб пропонувалося для вивчення тільки те, що доступно сприйняттю в кожному віці», - писав Я. А. Коменський.

Облік вікових особливостей - один з основоположних педагогічних принципів. Спираючись на нього, вчителі регламентують навчальне навантаження, встановлюють обгрунтовані обсяги зайнятості різними видами праці, визначають найбільш сприятливий для розвитку розпорядок дня, режим праці та відпочинку. Вікові особливості зобов'язують правильно вирішувати питання відбору та розташування навчальних предметів і навчального матеріалу в кожному предметі. Вони обумовлюють також вибір форм і методів навчально-виховної діяльності.

I. Заповніть пропуски

 Спостереження показують, що між віком і розвитком людини існує ........................................ ....  зв'язок залежність
 Щоб правильно управляти процесом розвитку, необхідна класифікація ......................... людського життя  періодів
 Вікова періодизація ґрунтується на виділенні вікових  особливостей

II. Заповніть таблицю Тести з нами |  акселерація
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати