На головну

 Навчання батьків. |  субкультура молоді |  Неформальні об'єднання молоді. |  Девіантна поведінка молоді |  Завдання на засвоєння і перевірку |  Можливі теми для рефератів |  Дидактична система. категорії дидактики |  Основні дидактичні концепції |  Мета навчання в середній школі |  Фактори відбору змісту освіти |

підручники

  1.  А) підручники
  2.  Б. Підручники і навчальні посібники
  3.  базові підручники
  4.  базові підручники
  5.  Лекція № 28. Підручники
  6.  Монографії, підручники, навчальні посібники, збірники, статті
  7.  Монографії, підручники, навчальні посібники, збірники, статті

Підручник - Це навчальна книга, яка відображає детально зміст освіти, навчальну інформацію, що підлягає засвоєнню. Разом з тим підручник треба розглядати не тільки як носій інформації, але як засіб навчання. Виділяється кілька функцій підручника. Основна з них - інформаційна. Підручник являє інформацію не тільки у вигляді тексту, але і в фотографіях, малюнках, схемах.
 Друга не менш важлива функція підручника - навчальна. За допомогою підручника відбувається управління пізнавальними діями учня. У підручниках і навчальних посібниках наведені завдання, питання, вправи, що повинно забезпечити процес засвоєння. Саме тому вчені трактують підручник як інформаційну модель навчання, як своєрідний сценарій навчального процесу, який відображає теорію і методику процесу навчання. З цих позицій в підручнику повинні бути відображені цілі навчання, описано егосодержаніе, визначено систему пізнавальних дій з матеріалом, форми навчання і способи контролю. Однак сучасні підручники в основному тільки дають навчальну інформацію і не показують, як з нею працювати, надаючи це визначити вчителю або учневі. Дидактика виділяє ще ряд функцій підручника: мотиваційну, контрольну, самоосвітню та ін. Освітні програми |  Поняття про процес навчання
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати