На головну

 А. Адлер |  А. А. Леонтьєв |  Педагогічне спілкування - це особливе спілкування, специфіка якого обумовлена ??різними соціально-рольовими та функціональними позиціями суб'єктів цього спілкування. |  Королі дивляться на світ дуже спрощено: для них все люди - піддані ». А. де Сент-Екзюпері |  Легше пізнати людей взагалі, чим одну людину зокрема ». Ф. Ларошфуко. |  ОСВІТНІ СИСТЕМИ І РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ |  В. О. Сухомлинський |  Соціалізація - це процес і результат засвоєння і подальшого активного відтворення індивідом соціального досвіду. |  Ф. Ніцше |  Ф. Ніцше |

Мотивація успіху і мотивація боязні невдачі.

  1.  III етап. мотивація завершення
  2.  IV. МОТИВАЦІЯ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ
  3.  IV. МОТИВАЦІЯ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ
  4.  XXI. МОТИВАЦІЯ, ЖАЖДА ЖИТТЯ, НАША життєво.
  5.  Аксіоматика успіху в городництві
  6.  Б 36 В 1Мотівація діяльності в менеджменті
  7.  Вам дійсно хочеться успіху?

Кілька вище Миуже згадували про те, що поштовхом до діяльності, до навчання можуть в рівній мірі стати і бажання досягти успіху, і страх перед невдачею. Отже, ми окреслили контури двох важливих типів мотивації - мотивації успіху и мотивації боязні невдачі. Мотивація успіху, безсумнівно, носить позитивний характер. При такій мотивації дії людини спрямовані на те, щоб досягти конструктивних, позитивних результатів. Особистісна активність тут залежить від потреби в досягненні успіху.

А от мотивація боязні невдачі відноситься до негативної сфері. При даному типі мотивації людина прагне перш за все уникнути осуду, покарання. Очікування неприємних наслідків - ось що визначає його діяльність. Ще нічого не зробивши, людина вже боїться можливого провалу і думає, як його уникнути, а не як домогтися успіху.

Аналіз численних експериментів, що стосуються цієї проблеми, дозволяє намалювати узагальнений портрет цих двох типів мотивації, орієнтованих, відповідно, на успіх і на невдачу.

Мотивація успіху. Особи цього типу зазвичай активні, ініціативні. Якщо зустрічаються перешкоди - шукають способи їх подолання. Продуктивність діяльності і ступінь її активності в меншій мірі залежать від зовнішнього контролю. Відрізняються наполегливістю в досягненні мети. Схильні планувати своє майбутнє на великі проміжки часу.

Вважають за краще брати на себе середні по труднощі або ж злегка завищені, хоч і здійсненні зобов'язання. Ставлять перед собою реально досяжні цілі. Якщо ризикують, то виважено. Зазвичай такі якості забезпечують сумарний успіх, істотно відмінний як від незначних досягнень при занижених зобов'язаннях, так і від випадкового везіння при завищених.

Значною мірою (більш, ніж у протилежного типу) виражений ефект Зейгарник.1 Схильні до переоцінки своїх невдач в світлі досягнутих успіхів.

1 Ефект незавершеної дії, встановлений ученицею К. Левіна, яка стала згодом професором МДУ, Б. В. Зейгарник. Сенс закономірності в тому, що незавершені дії запам'ятовуються значно краще, ніж завершені.

При виконанні завдань проблемного характеру, а також в умовах дефіциту часу результативність діяльності, як правило, покращується. Схильні до сприйняття і переживання часу як «цілеспрямованого і швидкого», а не безцільно поточного.

Привабливість завдання зростає пропорційно її складності. Особливо це проявляється на прикладі добровільних, а не нав'язаних ззовні зобов'язань. У разі ж невдалого виконання такого «нав'язаного» завдання його привабливість залишається тим не менше на колишньому рівні.

Мотивація боязні невдачі. Малоініціативні. Уникають відповідальних завдань, вишукують причини відмови від них. Ставлять перед собою невиправдано завищені цілі; погано оцінюють свої можливості. В інших випадках, навпаки, вибирають легкі завдання, які не потребують особливих трудових витрат.

Ефект Зейгарник виражений в меншій мірі, ніж у орієнтованих на успіх. Схильні до переоцінки своїх успіхів у світлі невдач, що, очевидно, пояснюється ефектом контролю очікувань.

При виконанні завдань проблемного характеру, в умовах дефіциту часу результативність діяльності погіршується. Відрізняються, як правило, меншою наполегливістю в досягненні мети (втім, досить часті виключення).

Схильні до сприйняття і переживання часу як «безцільно поточного» ( «Час - це постійно струмує потік»). Схильні планувати своє майбутнє на менш віддалені проміжки часу.

У разі невдачі при виконанні будь-якого завдання його привабливість, як правило, знижується. Причому це буде відбуватися незалежно від того, «нав'язане» чи завдання ззовні або обране самим суб'єктом. Хоча в кількісному відношенні зниження привабливості в другому випадку (вибрав сам) може бути менш виражено, ніж в першому (нав'язане кимось).

Якщо говорити про діагностиці мотивації успіху і мотивації боязні невдачі, то найоптимальнішим методом виявляється спостереження, адже у педагога є можливість стежити за поведінкою і діяльністю учня в різних життєвих і навчальних ситуаціях. Крім того, він може піддати свої спостереження над особистістю, діяльністю і поведінкою учня вдумливому і глибокому психологічного аналізу.

В арсеналі сучасної психодіагностики безліч спеціальних методик, що дозволяють діагностувати розглянуті типи мотивації особистості.

Розробка якісних методик в цілому являє собою досить складну задачу. Адже мотиви діяльності і поведінки, утворюючи ядро ??особистості, «закриті» для аналізу, вони складають зону, свідомо чи підсвідомо, але завжди ретельно оберігається самою особистістю від стороннього проникнення. І тому мотиваційна сфера особистості зазвичай вивчається за допомогою складних методик так званого проектованого типу. Проективні методики дуже трудомісткі і крім того вимагають від фахівця найвищої кваліфікації. Поряд з проектними методиками для вимірювання мотивацій НУ (Надії на Успіх) і БН (Боязні Невдачі) застосовуються і інші тестові опитувальники - опитувальник ТМД А. Мехрабіана (в тому числі в модифікації М. Ш. Магомед-Емінова), опитувальник МУН А. Реана .

Тест-опитувальник. МУН

 Інструкція. Відповідаючи на наведені нижче питання, необхідно вибрати одну з відповідей: «так» або «ні». Якщо Ви не впевнені у відповіддю, то згадайте, що «так» може означати і «звичайно, так», і «скоріше так, ніж ні». Точно так само і «ні» може означати і явне «ні», і «скоріше ні, ніж так».

Відповідати на питання слід в досить швидкому темпі, що не обдумуючи відповідь підлягає. Відповідь, який першим приходить в голову, як правило, найбільш точний.

1. Включаючись в роботу, я, як правило, оптимістично налаштований, сподіваюся на успіх.

2. Зазвичай я дію активно.

3. Я схильний до прояву ініціативи.

4. При виконанні відповідальних завдань я в міру сил намагаюся знайти будь-які причини, щоб відмовитися.

5. Часто вибираю крайності: або дуже легкі, або зовсім нездійсненні завдання.

6. При зустрічі з перешкодами я, як правило, не відступаю, а шукаю способи їх подолання.

7. При чергуванні успіхів і невдач я схильний до переоцінки своїх успіхів.

8. Плідність діяльності в основному залежить від мене самого, а не від чийогось контролю.

9. Коли мені доводиться братися за важке завдання, а часу мало, я працюю набагато гірше, повільніше.

10. Я зазвичай наполегливий в досягненні мети.

11. Я зазвичай планую своє майбутнє не тільки на кілька днів, але і на місяць, на рік вперед.

12. Я завжди думаю, перш ніж ризикувати.

13. Я зазвичай не дуже наполегливий у досягненні мети, особливо якщо мене ніхто не контролює.

14. Волію ставити перед собою середні по труднощі або злегка завищені, але досяжні цілі.

15. Якщо я зазнав невдачі і завдання не виходить, то я, як правило, відразу втрачаю до нього інтерес.

16. При чергуванні успіхів і невдач я схильний до переоцінки своїх невдач.

17. Я віддаю перевагу планувати своє майбутнє лише на найближчий час.

18. При роботі в умовах обмеженого часу результативність моєї діяльності зазвичай поліпшується, навіть якщо завдання досить важке.

19. Я, як правило, не відмовляюся від поставленої мети навіть в разі невдачі на шляху до її досягнення.

20. Якщо я сам вибрав собі завдання, то в разі невдачі його привабливість для мене ще більш зростає.

 Ключ до опитувальником. «Так»: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 14,16, 18, 19, 20; «Немає»: 4, 5, 7, 9, 13,15, 17.

Обробка і критерії. За кожен збіг відповіді з ключем випробуваному дається 1 бал. Підраховується загальна кількість набраних балів.

Якщо кількість набраних балів коливається в межах від 1 до 7, то діагностується мотивація боязні невдачі.

Якщо кількість набраних балів коливається в межах від 14 до 20, то діагностується мотивація успіху.

Якщо кількість набраних балів коливається в межах від 8 до 13, то слід вважати, що мотиваційний полюс яскраво не виражений. При цьому слід мати на увазі, що при кількості балів 8-9 випробуваний швидше тяжіє до мотивації боязні невдачі, тоді як при кількості балів 12-13 - мотивації успіху.

  Як мотивація впливає на успішність навчальної діяльності |  професійна мотивація
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати