На головну

 педагогічної діяльності |  Методик їх вимірювання |  Державних стандартів загальної освіти |  Вивчення результатів і ефективності позаурочної діяльності дітей |  Участь учня Д. у позаурочній діяльності |  У ______ 2012 року |  Вивчення вихованості школярів |  Відстеження результатів виховної роботи |  Між учасниками педагогічного процесу |  Вивчення ефективності педагогічних засобів |

Вимоги до вивчення результатів і ефективності педагогічної діяльності

  1.  Corona SI 82; заощаджують енергію профілі, що задовольняють високим вимогам
  2.  I. Маркетинг і його роль в суспільстві і в діяльності організацій
  3.  I. Загальні положення З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  4.  I. Загальні вимоги охорони праці
  5.  I. Ситуаційний аналіз внутрішньої діяльності.
  6.  I. Вимоги сьогоднішнього дня.
  7.  I. ВИМОГИ до знань, умінь

В основу вивчення результатів педагогічної діяльності покладено не порівняння досліджуваного явища з якимись загальноприйнятими нормами, а головним чином зіставлення отриманих результатів, що характеризують його нинішнє і попередній стан. За динамікою вищевикладених показників протягом декількох років можна судити про результати педагогічної роботи.

Навряд чи можливо і доцільно прагнення вивчити результати педагогічної діяльності з урахуванням усіх показників. Відбір критеріїв, показників і відповідно методик дослідження ведеться з урахуванням конкретних умов і тих завдань, Які вирішуються колективом, педагогами в даний період. При цьому, безумовно, деякі критерії та методики використовуються щорічно, щоб за допомогою методу порівняння можна було б спостерігати динаміку розвитку освітнього процесу, результати виховання і навчання.

Необхідно прагнути до того, щоб вивчення стану та результатів педагогічної роботи органічно вписувалося в освітній процес, Щоб діагностична діяльність носила виховує характер і сприяла вирішенню педагогічних завдань. Багато освітні технології (проектна діяльність, диспут та ін.), Колективний аналіз, самоаналіз і ін. Не тільки цікаві та корисні для школярів, але і при правильній педагогічній інструментування дають об'єктивну інформацію про стан виховного процесу.

Якщо вивчення ведеться відкрито, наприклад при анкетуванні, педагог попередньо роз'яснює його корисність для самих школярів, для поліпшення подальшої роботи в школі, класі, показує важливість відвертого і зацікавленого ставлення дітей при відповідях на поставлені питання. У цьому випадку корисно познайомити опитуваних з результатами дослідження. Підсумки повідомляються в інтерпретованому, узагальненому, систематизованому вигляді, без вказівки авторів того чи іншої думки. Знайомство з підсумковою інформацією вивчення може бути завершено колективним обговоренням і розробкою шляхів вирішення виявлених недоліків, проблем.

При проведенні діагностичного дослідження необхідно дотримання педагогічного такту. Неприпустимо без згоди автора публічне сповіщення відповідей на питання анкети або бесіди, повідомлення результатів, які принижують гідність окремих вчителів або школярів.

При дослідженні результатів і ефективності педагогічної діяльності необхідно використовувати не одну методику, а їх систему, В якій методи доповнювали б один одного і підтверджували об'єктивність, достовірність результатів вивчення. Методики повинні по можливості представляти собою звичайний навчальний або виховний засіб, враховувати вікові та індивідуальні особливості учнів, специфіку колективу і взаємовідносин в ньому.

У ряді випадків при проведенні вивчення важливо виключати вплив випробовуваних один на одного. Це може бути забезпечено заповненням кожним персонального опитувальника, анкети. Педагог підкреслює важливість незалежності думок при вивченні проблеми.

Необхідно також враховувати, що застосовувати деякі методики може тільки фахівець або незнайомий для опитуваних осіб, щоб нейтралізувати вплив або часом навіть тиск знайомого для випробовуваних педагога.

При вивченні результатів особливо важливо передбачити можливість як якісного, так і кількісного аналізу отриманих даних. З цією метою потрібно продумати конкретні показники, способи їх фіксації, їх математичну обробку. Методики повинні бути досить простими і не вимагати громіздких процедур для обробки та інтерпретації отриманих даних. Корисно скласти спеціальні таблиці, доступні для сприйняття дітей і дорослих, де щорічно фіксуються основні, найбільш важливі дані «зрізовий» досліджень.

Об'єктивність інформації, її порівнянність можлива в тому випадку, якщо забезпечується систематичність вивчення результатів і ефективності педагогічної діяльності. Для цього потрібно:

а) проведення «зрізовий» досліджень в один і той же час навчального року;

б) дотримання певної періодичності вивчення (одні показники доцільно фіксувати щомісяця, інші - щорічно, треті - через 2-3 роки);

в) забезпечення наступності у використанні діагностичного інструментарію дослідження, який вдосконалюється, допрацьовується в міру зміни цілей, запланованих освітніх і виховних результатів.

Систематичність вивчення стану і результатів педагогічної діяльності передбачає його плановість, яка допомагає дотримуватися почуття міри в організації досліджень в колективі, щоб не перевантажувати педагогів, школярів та їх батьків заповненням анкет або виконанням будь-яких діагностичних завдань. В іншому випадку може знижуватися об'єктивність одержуваної інформації. Наприклад, недоцільно проведення анкетного опитування з одними і тими ж учнями, батьками, педагогами більше двох разів на рік. Корисно скласти план вивчення стану, результатів педагогічної діяльності, структура якого представлена ??в табл. 6.

Таблиця 6

План вивчення результатів виховного процесу

 що вивчати  Методика (методи) вивчення  Дата  відповідальний
       

Складність, багатоаспектність досліджуваного процесу вимагає проведення діагностичних методик по одній і тій же проблемі з усіма учасниками педагогічного процесу - педагогами, учнями, батьками. Ступінь подібності їх суджень, думок, оцінок забезпечує більшу об'єктивність інформації та висновків.

При відборі змісту і способів вивчення стану і результатів педагогічного процесу важливо враховувати, що більшість методик дозволяє зафіксувати не один, а кілька показників. Так, при складанні «зрізовий» анкет включаються питання на визначення психологічної атмосфери в колективі, взаємодії членів колективу, вихованості та активності дітей. Звичайно, кожна школа, колектив мають свою специфіку, тому при вивченні результатів освіти і виховання доцільно використовувати методики, адекватні особливостям педагогічного процесу в навчальному закладі.

Вивчення результатів виховання і навчання в школі буде більш плідним, якщо здійснюється управління діагностичної діяльністю. Перш за все у вирішенні даного питання повинна проявити зацікавленість адміністрація школи. Вона підбирає групу фахівців, які могли б організувати систематичне і планомірне вивчення результатів і ефективності педагогічної діяльності. Адміністрація визначає замовлення, направляє і регулює роботу цієї групи. У той же час керівництво школи прагне включити в дослідну діяльність всіх вчителів школи, що сприяє підвищенню їх суб'єктної ролі в побудові і розвитку освітнього процесу навчального закладу. Класні керівники, організатори позаурочної виховної роботи освоюють різні методи вивчення учнів і колективу, способи аналізу матеріалів дослідження виховного процесу в первинних колективах; вчителя, заступник директора з навчальної роботи організовують планомірну діагностику освітніх результатів школярів.

Матеріали вивчення стану, результатів і ефективності педагогоческой діяльності становить основу її аналізу.

  Визначення ефективності педагогічних засобів |  З досвіду роботи
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати