На головну

 Реалізація технології організації педагогічної взаємодії у виховній роботі |  Діагностика соціокультурної ситуації розвитку дитини |  Навчально-методичне забезпечення та інформаційне забезпечення дисципліни. |  Зразкові екзаменаційні тестові завдання. |  Завдання для контролю самостійної роботи студентів. |  Орієнтовна тематика рефератів. |  Методики досліджень. |  Змістовний компонент теоретичного матеріалу. |  Розділ. 4 Словник термінів (глосарій). |

ОСНОВНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

  1.  Air Alert III - програма для розвитку стрибка
  2.  C) архівтеу программаси
  3.  I. Програма страхування автокаско
  4.  III. РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ багатоквартирних будинків
  5.  XIV. Що являє собою навчальна програма?
  6.  А) Базова програма обов'язкового медичного страхування
  7.  А) або основна матриця системи буде складатися з одиничних векторів (СЛР має єдине рішення, вона сумісна і визначена);

За напрямом підготовки бакалаврату

Педагогічну освіту

профіль «Іноземна мова»

(Код, напрямок, профіль)

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

 Шифр дисципліни по РУП  Б3. Б.2
 дисципліна  Педагогіка
 курс  семестр
 Кафедра  педагогіки
 П. І. Б. викладача, звання, посаду  Єрмолаєва Наталія Юріївна, к.п.н., доцент
 Заг. трудомісткістьгодину / ЗЕТ  468/13  Кількість семестрів  Інтерактивні формизаг. / тек. сем.  46/15
 ЛКзаг. / тек. сем.  64/28  ПР / СМзаг. / тек. сем.  94/40  ЛБзаг. / тек. сем. -  Форма контролю -
                                   
 зміст завдання  кількість заходів  Максимальна кількість балів  термін надання
 основний блок
 відвідування занять  за розкладом
 Захист реферату за узгодженою темі  на практичному занятті
 Тест по пройденим розділів дисципліни  на практичному занятті
 Дискусія з вивченої теми  на практичному занятті
 підготовка презентацій  на практичному занятті
 Підготовка конспектів практичних занять  до практичного заняття
 складання глосарію  травень
   всього:  
 залік  
 Разом:  
 додатковий блок
 Анотація навчальної літератури  за погодженням з викладачем
 Робота з Інтернет-джерелами
 всього:


[1] Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогіка. Підручник для вузів - СПб .: Видавництво «Пітер», 2000. - 304 с. - С. 288-290. Додаток 1 |  Навчальний посібник
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати