На головну

 Методичні вказівки. |  Основні теоретичні положення. |  Методичні вказівки. |  Основні теоретичні положення. |  Методичні вказівки. |  Основні теоретичні положення. |  Методичні вказівки. |  Основні теоретичні положення. |  I. Розвиток шкільної освіти в країнах Західної Європи, США і Росії. |  Основні теоретичні положення. |

L Завдання для самоконтролю.

  1.  L Завдання для самоконтролю.
  2.  V. Завдання на рахунок (КА) - оцінка рівня розвитку практіческогоматематіческого мислення. Субтест складається з 20 арифметичних завдань. Час решенетя - 10 хв.
  3.  Питання і завдання для самоперевірки.
  4.  Питання № 9. Завдання на наступне заняття.
  5.  Друге завдання.
  6.  Виконайте таке завдання

1. Перша нова (експериментальна) школа була створена в Англії в 1889 р

а) С. Редді

б) Дж. Бедлі

в) А. С. Нейлом

2. Автор методу проектів -

а) Дж. Дьюї

б) У. Кілпатрік

в) К. Уошберн

3. Спільне планування навчального навантаження вчителями та учнями на рік передбачав

а) Дальтон-план

б) Єна-план

в) Говард-план

4. Який з перерахованих методів навчання отримав назву «лабораторного»?

а) метод проектів

б) Дальтон-план

в) Єна-план

5. Одна з провідних ідей Говард-плану -

а) учні отримують знання і вміння в процесі виконання досвідчених (практичних) завдань, які передбачають постановку проблеми, складання плану її реалізації та оцінку виконання

б) пробудження соціальної свідомості і активності учнів

в) забезпечення максимальної гнучкості при виборі учнями навчальних курсів в рамках одного класу при збереженні освітнього стандарту

6. Вільна Вальдорфська школа виникла

а) в 1912 р в Бельгії

б) в 1919 р в Німеччині

в) в 1925 р в Британії

7. В основу Вальдорфської школи було покладено розроблене Р. Штайнером філософсько-педагогічне вчення

а) антропософії

б) прагматизму

в) сенсуалізму

Завдання №10.

Охарактеризувати погляди В. О. Сухомлинського на питання цивільного та патріотичного виховання молоді. Основні теоретичні положення. |  Основні теоретичні положення.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати