Головна

 Мета і завдання вивчення дисципліни |  Тема 1. Введення в психологію |  Тема 2. Пізнавальні процеси |  Вказівки з підготовки до різних видів практичних занять і їх виконання |  Тема 3. Мотивація. Емоції. Воля |  Тема 4. Індивідуальні особливості особистості |  Тема 7. Спілкування |  За виконання контрольної роботи |  ГЛОСАРІЙ |  Посилання на ресурси Інтернету |

Тема 1. Введення в психологію

  1.  Byakugan: введення, pattern_offset і searchOpcode
  2.  I ВСТУП ___
  3.  I. ВСТУП
  4.  I. Вступ
  5.  I. ВСТУП В АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ
  6.  I. Вступ в анатомію.
  7.  А. Введення

1. Дайте визначення предмета психології.

2. Проаналізуйте співвідношення наукової і життєвої психології.

3. Чим, на вашу думку, відрізняється людина і її психіка як предмет пізнання від неживих предметів?

4. Розгляньте класифікацію психічних явищ,

5. Назвіть основні властивості особистості.

6. Виділіть основні психічні процеси.

7. У чому основна відмінність психічних станів від психічних процесів?

8. Виділіть основні групи методів психології.

9. Порівняйте спрямованість різних методів психологічного дослідження (спостереження, бесіда, тестування здібностей, особистісні опитувальники, проективні методи, експеримент).

10. Охарактеризуйте структуру сучасної психологічної науки.

11. Порівняйте предмети спеціальних галузей психології, їх коло завдань і проблем.

12. Що ви знаєте про поглядах Аристотеля, Демокрита, Платона на природу душі?

13. Які питання дослідження психічних явищ розглядалися в рамках картезіанської філософії?

14. У чому особливості розуміння психіки людини в психоаналізі, біхевіоризмі, гуманістичної і когнітивної психології?

15. Дайте характеристику розвитку і сучасного стану вітчизняної психології.

16. Які взаємозв'язку психології з іншими сучасними науками?

17. Проаналізуйте детально погляди двох-трьох видатних вчених-психологів. Що вивчає психологія, з їх точки зору? Вказівки з підготовки до поточного контролю знань, проміжної і підсумкової атестації |  Тема 2. Пізнавальні процеси
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати