Головна

 Вказівки з підготовки до різних видів практичних занять і їх виконання |  Вказівки з підготовки до поточного контролю знань, проміжної і підсумкової атестації |  Тема 1. Введення в психологію |  Тема 2. Пізнавальні процеси |  Тема 3. Мотивація. Емоції. Воля |  Тема 4. Індивідуальні особливості особистості |  Тема 7. Спілкування |  За виконання контрольної роботи |  ГЛОСАРІЙ |  Посилання на ресурси Інтернету |

Тема 1. Введення в психологію

  1.  Byakugan: введення, pattern_offset і searchOpcode
  2.  I ВСТУП ___
  3.  I. ВСТУП
  4.  I. Вступ
  5.  I. ВСТУП В АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ
  6.  I. Вступ в анатомію.
  7.  А. Введення

1.1. Предмет, структура і, основні методи психології

1.2. Історія розвитку психологічного знання

Тема 2. Пізнавальні процеси

2.1. Відчуття і сприйняття

2.2. мислення

2.3. пам'ять

2.4. Увага

2.5. Уява

Тема 3. Мотивація. Емоції. Воля

3.1. Мотиваційна сфера

3.2. Емоційно-вольова сфера

Тема 4. Індивідуальні особливості особистості

4.1.темперамент

4.2. характер

4.3. здібності

Тема 5. Особистість

5.1.Індивід, особистість, суб'єкт діяльності, індивідуальність

5.2 Самосвідомість

5.3. Формування і розвиток особистості

Тема 6. Діяльність

6.1. Діяльність і її психологічна структура

6.2. Характеристика основних видів діяльності

Тема 7. Спілкування

7.1. Поняття спілкування і його структури

7.2. Психологія малої групи

Практичні заняття

Практичне заняття № 1

Обговорення теми «Введення в психологію».

Практичне заняття № 2

Обговорення теми «Пізнавальні процеси».

Практичне заняття № 3

Обговорення теми «Пізнавальні процеси».

Практичне заняття № 4

Обговорення теми «Пізнавальні процеси».

Практичне заняття № 5

Обговорення теми «Мотивація. Емоції. Воля ».

Практичне заняття № 6

Обговорення теми «Мотивація. Емоції. Воля ».

Практичне заняття № 7

Обговорення теми «Індивідуальні особливості особистості».

Практичне заняття № 8

Обговорення теми «Індивідуальні особливості особистості».

Практичне заняття № 9 Мета і завдання вивчення дисципліни |  Тема 2. Пізнавальні процеси
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати