Головна

 Випадкова величина. Закон розподілу випадкової величини |  Дискретна випадкова величина |  Розподіл Паскаля. |  Гіпергеометричний розподіл. |  Точні зв'язку розподілів. |  Доведення. |  приклади |  Механічна інтерпретація ряду розподілу. |  приклади |  Рішення. |

Рішення.

  1.  A) Сформулюйте задачу за критерієм «максимум прибутку», побудуйте модель і знайдіть рішення.
  2.  IV. Скласти диференціальне рівняння і знайти рішення.
  3.  Диференціальне рівняння затухаючих коливань і його рішення. Диференціальне рівняння вимушених коливань і його рішення.
  4.  ДУ Бернуллі і його рішення.
  5.  Міжособистісні конфлікти, їх конструктивне вирішення.
  6.  Міжособистісні конфлікти, їх конструктивне вирішення.
  7.  Знаходимо початкове опорне рішення.

P (| X-a |

= .

Таким чином, P (| X - a |

Зокрема, по (2) при ? = 3? і за таблицями  маємо:

P (| X - a | <3?) = 2  (3) = 0.9973. (3)

Формула (3) висловлює "правило 3-х сигм". Воно означає, що з вероятнос-ма 0.9973 (близькою до 1) значення с. В. Для нормального розподілу укладені в інтервалі (a-3?; a + 3?), що є характерним законом для нормального розподілу X ~ N (a; ?).

3. Встановити зв'язок и c , ,  і ф (x). Нормальний розподіл. |  Рішення.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати