Головна

 Випадкова величина. Закон розподілу випадкової величини |  Дискретна випадкова величина |  Розподіл Паскаля. |  Гіпергеометричний розподіл. |  Точні зв'язку розподілів. |  Доведення. |  приклади |  Нормальний розподіл. |  Рішення. |  Рішення. |

приклади

  1.  III. Приклади фізіологічного будови тварин
  2.  Адитивні проектні методики і інтерпретаційні. Приклади.
  3.  Архітектура СУБД. Логічна і фізична незалежність. Види СУБД. Локальні і серверні СУБД. Коротка характеристика. Приклади.
  4.  Квиток №11. Кінематичний аналіз механізмів (плоских одноподвіжних). Аналоги швидкостей і прискорень. Приклади механізмів із зовнішнім і внутрішнім входом.
  5.  Квиток №4. Освіта нормальних механізмів. Структурна формула. Плоскі та просторові механізми. Приклади.
  6.  В. Приклади
  7.  Вплив кліматичних змін в океанах і на континентах (приклади).

Самостійно вирішити завдання 1 - 4, що ілюструють вище наведений-ву теорію.

 
 


0, x <0

1) f (x) = A (3x - x), x  [0; 3]. а) Знайти A; б) Знайти P (1

0, x> 3 в) побудувати графік f (x).

 
 


0, x <1

2) f (x) = (x-1) / 2, x  [1; 3]. Знайти: а) P (1.5

1, x> 3

 0, x ? 2

3) f (x) = (x-2), 2

1, x> 3

 0, x ? 2

4) f (x) = 0.5x - 1, 2

1, x> 4

 
 


0, x <0

5) f (x) = sin x, 0 ? x ?  . Знайти f (x).

0, x> Механічна інтерпретація ряду розподілу. |  Рішення.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати