На головну

 Розподіл Паскаля. |  Гіпергеометричний розподіл. |  Точні зв'язку розподілів. |  Доведення. |  приклади |  Механічна інтерпретація ряду розподілу. |  приклади |  Рішення. |  Нормальний розподіл. |  Рішення. |

Випадкова величина. Закон розподілу випадкової величини

  1.  Exercise 6. Завершіть пропозиції, вставивши необхідні за змістом слова у відповідній формі (одне слово використовується двічі). Переведіть пропозиції на російську мову.
  2.  H) Відноситься до другої половини цього Закону
  3.  I На шляху побудови єдиної теорії поля 6.1. Теорема Нетер і закони збереження
  4.  I. Законодавство та інші нормативно-правові акти
  5.  I. Становлення основ радянського законодавства
  6.  II Етап. Графічне зображення ряду і емпіричної функції розподілу.
  7.  II. Цивільне законодавство періоду громадянської війни та інтервенції

Частина II. Закони розподілу випадкових величин

Випадкова величина. Закон розподілу випадкової величини

Визначення.Випадковою величиною (с. В.)  називається будь-яка дей-сно функція, певна на просторі елементарних исхо-дов  , Така, що для будь-якого дійсного x { }  - Алгебри подій.

Сенс цього визначення в тому, що, так як для будь-якого елемента множини А визначена його ймовірність, має сенс говорити про вірогідність-ності події {  }.

Для подальшого покажемо, що тоді і події:

а) ;

б) для x12 {x1 x2} ;

в) ,

а, значить, визначені ймовірності цих подій.

Доведення.Так як безліч А замкнуто щодо операцій додавання, множення і доповнення не більше, ніж в рахунковому числі:

а) ;

б) для x12 ;

в) .

Задати закон розподілу с. в. це значить - встановити відповідність між усіма можливими значеннями і можливостями цих значень.

За способами завдання законів розподілу с. в. ділять на дискретні і безперервні.

Дискретна с. в. приймає кінцеве або рахункове безліч значень.

Безперервна с. в. заповнює суцільно кінцевий або нескінченний проме-жуток числової осі (тобто приймає безліч значень потужністю континуум).

  Розробка рішень по обраним інструментам просування |  Дискретна випадкова величина
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати