На головну

 Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі. |  Тема 3. Межа функції. Еквівалентні функції. |  Тема 5. Безперервність функції. |  Тема 7. Основні теореми про диференціюються функції та їх застосування. |  Розділ II. Диференціальне числення функції однієї змінної. |  Розділ III. Функції декількох змінних. |  Розділ I. Вступ В АНАЛІЗ. |  Розділ II. Диференціальне числення функції однієї змінної. |  Розділ III. Функції декількох змінних. |  Частина 1. |

Методичні вказівки з вивчення дисципліни.

  1.  I. Загальні положення З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  2.  I. Вказівки до самостійної роботи з навчальними посібниками
  3.  II. Методичні рекомендації щодо ВИВЧЕННЯ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ
  4.  II. Методичні рекомендації щодо організації ранкових бесід з дітьми.
  5.  II. Методичні вказівки по проведенню заняття.
  6.  II. Вказівки до виконання контрольних робіт
  7.  III Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять

У процесі вивчення даної дисципліни студенти повинні спочатку вивчити теоретичний матеріал і виробити навички вирішення типових задач, використовуючи рекомендовану літературу, а потім виконати по одній контрольній роботі в кожному з семестрів навчання (завдання для контрольної роботи наведені в розділі 5.1).

При виконанні контрольної роботи необхідно дотримуватися зазначених нижче правил:

1.Контрольна робота повинна бути виконана студентом в окремій учнівського зошита з полями не менше 3 см для зауважень викладача.

2.На обкладинці зошита вказуються: назва дисципліни; номер варіанта і номера вирішуваних завдань; П. І. Б. студента, який виконав роботу, його номер групи і номер залікової книжки; П. І. Б. викладача, який перевіряє роботу (зразок оформлення обкладинки наведено в додатку 6.4).

3.Номер варіанта відповідає номеру студента у списку групи.

4.Номери вирішуваних завдань вибираються з ТАБЛИЦІ НОМЕРІВ ВИКОНУВАНИХ ЗАВДАНЬ (Додаток 6.5).

5.Умови завдань переписуються повністю, без скорочення слів, після чого наводиться їх докладний рішення (креслення можна виконувати акуратно від руки). В кінці рішення наводиться відповідь.

6.У роботу повинні бути включені всі завдання, зазначені в завданні, строго по порядку номерів. Контрольні роботи, що містять не всі завдання, а також завдання не свого варіанту, що не зачитуються.

7.Якщо в роботі є помилки, студент повинен виконати всі вимоги викладача, викладені в рецензії, і здати роботу з виправленнями на повторну перевірку.

8.Ніякі виправлення в тексті вже перевіреної роботи не допускаються, всі виправлення записуються після рецензії викладача із зазначенням номера завдання, до якої відносяться доповнення та виправлення.

9.Робота може бути виконана заново в разі виявлення серйозних зауважень і помилок.

10.В кінці зошита рекомендується залишати кілька чистих сторінок для доповнень і виправлень.

Після перевірки контрольна робота пред'являється до захисту. На захисті студент повинен показати своє вміння вирішувати завдання, подібні до тих, що є в його контрольній роботі.

Зразок рішення типового варіанту контрольної роботи наведено в додатку 6.1. Тема 14. Додатки до загальної економічної теорії. |  Розділ I. Вступ до аналізу.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати