Головна

 Техносфера, її функціонування; техногенні фактори. |  Поняття про ПТС |  Взаємодія технічної системи з навколишнім середовищем. |  Розвиток і еволюція міста |  Системний підхід у визначенні міста |  Сталий розвиток міста |  поняття моніторингу |  Екологічна безпека міського середовища. |  Управління програмами і проектами розвитку міста |  Класифікаційні ознаки систем моніторингу (табл 2) |

Моніторинг міських територій

  1.  Анаконди стратегія - геополітична стратегія, спрямована на захоплення найбільш важливих територій, безпосередньо прилеглих до території противника з метою його блокади.
  2.  У Росії створена система екологічного моніторингу - системи спостережень за станом ОС.
  3.  В. Контроль (моніторинг) виконання зведеного бюджету
  4.  Величини альбедо для різних територій
  5.  Види моніторингу та їх характеристика
  6.  Види екологічного моніторингу
  7.  Питання 2. Моніторинг телефонних переговорів.

Моніторинг міських територій - Система спостережень за станом розвитку планування і використання тер-рий міста, за реалізацією генплану та іншої містобудівної документації, шляхом збору та аналізу вихідної інформації і зіставлення її з проектними рішеннями.

Елементи моніторингу:

· спостереження;

· аналіз

· контроль

· планування і прогнозування

Всі території в межах міста є міськими землями. Це найважливіша частина міського середовища, що характеризується простором, рельєфом, кліматом, ґрунтами, рослинністю, водами, відмежована від інших земель і є базисом для життєдіяльності населення, для розміщення та функціонування виробничих підприємств, організацій і установ.

Об'єктом моніторингу земель є всі землі України.

Моніторинг земель має підсистеми, які відповідають категоріям земель:

- Моніторинг земель сільськогосподарського призначення;

- Моніторинг земель житлової та громадської забудови;

- Моніторинг земель природно-заповідного та іншого призначення;

- Моніторинг земель оздоровчого призначення;

- Моніторинг земель рекреаційного призначення;

- Моніторинг земель історико-культурного призначення;

- Моніторинг земель лісового фонду;

- Моніторинг земель водного фонду;

- Моніторинг земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення;

- Моніторинг земельних ділянок, які знаходяться в запасі.

Залежно від мети, спостережень і охоплення територій моніторинг земель може бути національним, регіональним і локальним.

При веденні моніторингу земель виявляються такі процеси:

· Еволюційні (зв'язані з природно-історичними процесами розвитку);

· Циклічні (пов'язані з добовими, сезонними, річними та іншими періодами змін природного характеру);

· Антропогенні (пов'язані з будь-якою людською діяльністю);

· Надзвичайні ситуації (пов'язані з аваріями, катастрофами, стихійними і екологічними бідами і ін.). Основними завданнями моніторингу земель є:

· Своєчасне виявлення змін стану земельного фонду, їх оцінка, прогнозування та розробка рекомендацій щодо попередження та усунення негативних і небажаних наслідків будь-яких явищ і процесів;

· Інформаційне забезпечення державного земельного кадастру, раціонального землекористування та землевпорядкування, контролю за використанням і охороною земель.

Моніторинг міських земель (ММЗ) є системою регулярних, безперервних спостережень за станом міського земельного фонду, що здійснюються з метою:

· Відновлення і підтримки достовірності даних про землю;

· Своєчасного виявлення змін в стані землі;

· Оцінки, попередження та усунення наслідків негативних процесів на міських землях.

  Вплив ресурсних обмежень на умови розвитку міста. |  Склад цілей при проведенні моніторингу
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати