Головна

 Взаємовідносини людини і природи. Протиріччя між цілями і можливостями. |  Зміна масштабів госп. діяльності, основні тенденції 20 століття |  Біосфера Землі і здоров'я людини |  Освоєність території. Забруднення навколишнього середовища і витрати на її відновлення |  Техносфера, її функціонування; техногенні фактори. |  Поняття про ПТС |  Взаємодія технічної системи з навколишнім середовищем. |  Розвиток і еволюція міста |  Екологічна безпека міського середовища. |  Управління програмами і проектами розвитку міста |

Сталий розвиток міста

  1.  A. Рет: Якою дорогою найкраще дістатися до центру міста?
  2.  Dolom 1. Asosadas Asaragt (Частина 1. Облога міста).
  3.  Fast Ethernet як розвиток класичного Ethernet'а
  4.  I. Розвиток шкільної освіти в країнах Західної Європи, США і Росії.
  5.  I. Людині здається, що він все робить зсередини свого істоти, а насправді розвиток його здібностей залежить від інших
  6.  III. Розвиток культури та історії дає фактичні докази, що підтверджують, що людський рід виник в Азії
  7.  III. Розвиток радянського права в умовах НЕПу

Сталий розвиток передбачає соціально-економічно і екологічно збалансований розвиток населених пунктів, спрямований на створення економічного потенціалу, повноцінного життєвого середовища для сучасного і майбутніх поколінь на основі раціонального використання ресурсів, технологічного переоснащення підприємств, удосконалення соціальної, виробничої, транспортної, комунікаційно-інформаційної інженерної інфраструктури.

Поступове зростання якості проживання та сталого розвитку визначається 3 групами факторів:

-екологічні

-Соціально-економічні

-культурно-естетичні

Сталий розвиток передбачає 2 мети:

1. обмеження шкідливого впливу людської діяльності на ОПВ

2. довготривалий розвиток

Основні напрямки в містобудівної діяльності:

1. Розвиток держ. політики, стимулювання населених пунктів мають науковий, технічний і виробничий потенціал, але не використовують його в повній мірі

2. Урбанізація населених регіонів

3. Підтримка регіонів техногенних катастроф та стихійних лих

4. Підвищення екологічної та соціальної самодостатності і створення сприятливих умов проживання

Умови оптимальної життєдіяльності:

1. обмеження територіального розвитку міст, формування компактної структури за рахунок раціональної функціональної організації

2. мінімальне використання всіх видів ресурсів при забезпеченні соц. ефекту

3. максимальний рівень задоволення екологічного стану житлової забудови

4. створення ефективних методів управління за допомогою законів, правил, гс проектів з одного боку і економічного стимулювання з іншого.

5. створення механізму єдиної системи планування і управління гс процесами на рівні країни, міста шляхом перспективного планування і прогнозування

Сталий розвиток можна вважати таке, у котрому досягнення в соц, економ і фізичному розвитку розраховані на довгостроковий період Системний підхід у визначенні міста |  поняття моніторингу
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати