На головну

 вікова періодизація |  I новонароджений - 1 - 10 днів; |  Значення опорно-рухового апарату |  Частини скелета і їх розвиток |  Будова і класифікація скелетних м'язів |  Вплив фізичних навантажень на організм |  Кров і її значення |  система кровообігу |  Рух крові по судинах |  Регуляція кровообігу і її основні особливості |

Загальні закономірності росту і розвитку дітей і підлітків

  1.  Air Alert III - програма для розвитку стрибка
  2.  B зростання ОБСЯГИ виробництва
  3.  B зростання ОБСЯГИ виробництва
  4.  D. 6-7 тиждень внутрішньоутробного розвитку;
  5.  I Діяльність як фактор розвитку
  6.  I. Історичні передумови створення та розвитку менеджменту.
  7.  I. Світова фінансова криза. Оцінка причин і розвитку на світовому рівні

Вікова ФІЗІОЛОГІЯ

Частина 1. Онтогенетические аспекти розвитку організму

для студентів спеціальності 030301 «Психологія»

вищої професійної освіти,
 слухачів професійно перепідготовки
 за напрямом «Практична психологія»

Перм, 2008


Ф 56

Вікова фізіологія:Учеб. допомога. для студ. спец-ти 030301 «Психологія» вищ. проф. обр., слухаючи. проф. переп. по напр. «Практична психологія». Частина 1 / Упоряд. Третьякова М. В. - Перм: РИГ НОУ ВПО ПГТІ, 2008. - 105 с.

укладач: Третьякова М. В.,доцент кафедри психології.

Навчальний посібник з дисципліни «Вікова фізіологія» призначений для студентів спеціальності 030301 «Психологія» вищої професійної освіти, слухачів професійно перепідготовки за напрямом «Практична психологія».

Посібник може бути використано при вивченні наступних дисциплін: «Анатомія і фізіологія дітей і підлітків», «Фізіологія ЦНС», «Фізіологія ВНД і сенсорних систем».

© НОУ ВПО «Пермський гуманітарно-технологічний інститут», 2008

 
 
 

 ЧАСТИНА 1

Предмет і зміст курсу

фізіологія - Наука про функції живого організму як єдиного цілого, про процеси, що протікають в ньому, і механізми його діяльності.

Вікова фізіологія є самостійною гілкою фізіології. Вона вивчає особливості життєдіяльності організму в різні періоди онтогенезу (грец. Ontos - істота, особина; genesis - розвиток, походження; індивідуальний розвиток особини з моменту зародження в вигляді заплідненої яйцеклітини до смерті), функції органів, систем органів і організму в цілому в міру його зростання і розвитку, своєрідність цих функцій на кожному віковому етапі.

Значення вікової фізіології для психології та педагогіки. Необхідність для педагогів та вихователів знання вікових особливостей функціонування організму дитини неодноразово підкреслювалася вченими. На їхню думку, перше, що повинен знати педагог - це будова і життя людського тіла - анатомію та фізіологію людського тіла і його розвиток; без цього не можна бути хорошим педагогом, правильно ростити дитину.

Педагогічна ефективність навчання знаходиться в тісній залежності від того, в яке враховуються анатомо-фізіологічні особливості дітей і підлітків, періоди розвитку, для яких характерна найбільша сприйнятливість до впливу тих чи інших факторів, а також періоди підвищеної чутливості і знижену опірність організму. Знання фізіології дитини необхідно при фізичному вихованні для визначення ефективних методів навчання рухових дій на уроках фізичної культури, для розробки методів формування рухових навичок, розвитку рухових якостей, для визначення змісту фізкультурно-оздоровчої роботи в школі.

Важливе значення вікова фізіологія має для розуміння вікових особливостей психології дитини. Об'єктивне вивчення функцій мозку дітей різного віку дозволяє виявити механізми, що визначають специфіку здійснення психічних і психофізіологічних функцій на різних етапах розвитку дитячого організму, встановити етапи, найбільш чутливі до коригуючі педагогічним впливам, спрямованим на розвиток таких важливих для педагогічного процесу функцій, як сприйняття інформації, увага , пізнавальні потреби.

У рішенні задач гармонійного розвитку учнів і зміцнення їх здоров'я суттєво важливо не тільки забезпечити відповідність умов, режиму навчання анатомо-фізіологічних особливостей дітей, а й активну цілеспрямований вплив на ріст і розвиток, підвищення працездатності і функціональних можливостей організму, розширення меж його адаптаційних можливостей.

Завдання даного курсу полягає в тому, щоб озброїти студентів-психологів сучасними відомостями про вікові особливості організму, що розвивається, знаннями закономірностей, що лежать в основі збереження і зміцнення здоров'я дітей, підтримки їх високої працездатності при різних видах навчальної та трудової діяльності.


Загальні закономірності росту і розвитку дітей і підлітків завдання |  Закономірності росту і розвитку організму
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати