На головну

Аналітична геометрія | РОЗДІЛ ІІ. МЕТОД КООРДИНАТ НА ПЛОЩИНІ | РОЗДІЛ ІV. ЛІНІЇ ДРУГОГО ПОРЯДКУ | РОЗДІЛ VIІ. ПОВЕРХНІ ДРУГОГО ПОРЯДКУ | Правила додавання векторів | Властивості операції додавання векторів | Віднімання векторів | Розв'язання | Колінеарність векторів | Доведення |

Вектор як множина співнапрямлених відрізків

  1. A. Векторное произведение двух векторов
  2. III. ВЕКТОРЫ
  3. А) либо основная матрица системы будет состоять из единичных векторов (СЛУ имеет единственное решение, она совместна и определенна);
  4. Б) Скалярное произведение векторов.
  5. База и ранг системы векторов. Базис и размерность векторного подпространства, порожденного системой векторов
  6. БАЗИС И РАЗМЕРНОСТЬ ВЕКТОРНОГО ПРОСТРАНСТВА
  7. Базис и размерность пространства свободных векторов

Означення 2.4. Вектором називається множина однаково напрямлених (співнапрямлених) відрізків рівної довжини.

D
С

Рис. 1.4 а) Рис. 1.4 б)

Вектор зображається одним із співнапрямлених відрізків цієї множини і позначається стрілкою (рис. 1.3.): ,

Означення 2.5. Вектори і називається однаково напрямленими (співнапрямленими), якщо співнапрямлені відповідні їм напрямлені відрізки і (рис. 1.4. а), і протилежно напрямленими, якщо напрямлені відрізки і протилежно напрямлені (рис. 1.4 б).

Означення 2.6. Довжиною (модулем)вектора називається довжина будь-якого представника класу співнапрямлених відрізків, який визначає цей вектор.

Інакше кажучи, довжиною вектора називається довжина напрямленого відрізка, який зображає цей вектор.

Модуль вектора позначають , а вектора .

Вектор, початок якого збігається з його кінцем, називається нульовим вектором, позначають або . Нульовий вектор не визначає ніякого напрямку, а його довжина вважається рівною нулю.

Вектор, довжина якого дорівнює одиниці, називається одиничним вектором або ортом.

 Напрямлені відрізки | Рівність векторів
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати