На головну

Аналітична геометрія | РОЗДІЛ ІІ. МЕТОД КООРДИНАТ НА ПЛОЩИНІ | РОЗДІЛ ІV. ЛІНІЇ ДРУГОГО ПОРЯДКУ | Рівність векторів | Правила додавання векторів | Властивості операції додавання векторів | Віднімання векторів | Розв'язання | Колінеарність векторів | Доведення |

Напрямлені відрізки

Означення 2.1. Відрізок АВ називається напрямленим, якщо береться до уваги порядок його кінцевих того. Перша точка (А) називається його початком, а друга (В) - його кінцем(рис. 1.1.

Позначають напрямлений відрізок так: .

Звертаємо увагу, що і - різні напрямлені відрізки, тому що в них різні початки і різні кінці.

Означення 2.2. Довжиною напрямленого відрізка називається довжина відрізка АВ. Позначають .

Звідси .

Означення 2.3. Напрямлені відрізки і називаються однаково напрямленими (співнапрямленими), якщо однаково напрямлені промені АВ і CD (рис. 1.2.а), і протилежно напрямленими, якщо ці промені протилежно напрямлені (рис. 1.2.б).

Рис. 1.2 а) Рис. 1.2 б)

Нагадаємо, що промені називаються однаково (протилежно)напрямленими, якщо вони паралельні і лежать в одній (різних) півплощині (півплощинах) відносно прямої, що проходить через їх початки.

Множина всіх променів (на прямій, на площині, в просторі), кожний з яких однаково напрямлений з одним і тим же променем, називається напрямом (на прямій, на площині, в просторі).

Будь-який промінь однозначно задає всю множину однаково напрямлених з ним променів. Тому надалі напрям на площині задаватимемо одним променем як представником множини однаково напрямлених променів.

 РОЗДІЛ VIІ. ПОВЕРХНІ ДРУГОГО ПОРЯДКУ | Вектор як множина співнапрямлених відрізків
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати