На головну

 Вигин з крученням. Розрахункові формули по різних теорій. |  Навантаження циліндра внутрішнім тиском. |  Навантаження циліндра зовнішнім тиском. |  Поняття про механіку руйнування. Модель тіла з тріщинами. |  Поняття стійкості деформируемой системи. |

Рівняння Лапласа.

  1.  IV. Скласти диференціальне рівняння і знайти рішення.
  2.  V2: 03. Рівняння хвилі, енергія хвилі (В)
  3.  V2: 22. рівняння Шредінгера (загальні властивості) (A)
  4.  V2: 23. рівняння Шредінгера (конкретні властивості) (B)
  5.  А) Виведіть рівняння кривої IS аналітично і графічно, використовуючи дані з таблиці 3.1.
  6.  Адіабатний процес. Рівняння Пуассона (висновок, графік). Робота в адіабатні процесі.
  7.  Адсорбція барвника волокнистими матеріалами. Рівняння Генрі.

Розглянемо осесиметричних оболонку

 радіус кривизни меридіана.

 радіус кривизни паралелі.

Положення точки на серединній поверхні можна задавати як перетин двох координатних ліній: паралелі і меридіан. Навантаження вважатимемо осесиметричної, тобто постійної уздовж паралелі, і нормальної до серединної поверхні.

Такий навантаженням є гідростатична навантаження або тиск газу.

Виділимо в околиці довільної точки А малий елемент і досліджуємо його рівновагу.

В силу осьової симетрії всі елементи, що знаходяться на одній паралелі не відчувають зсуву і в їх перетинах виникають тільки нормальні напруги:  - Меридіональне,  - Окружне напруження.  -інтенсивність навантаження (навантаження на одиницю площі).

Оскільки кути малі, то

Спроектуємо всі сили, що діють на елемент на напрямок нормалі n:

  Розрахунок осесиметричних оболонок по безмоментной теорії. Рівняння Лапласа. |  Розрахунок товстостінних циліндрів. Загальне рішення задач Ламі.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати