На головну

 Вплив структури суспільства на соціалізацію |  Ментальні особливості соціалізації етносу |  Держава як фактор соціалізації |  Державна політика в сфері виховання |  Мегафактори соціалізації |  Жертви несприятливих умов соціалізації |  Відхилення соціальної поведінки |  Виховання як управління |  розділи соціальнойпедагогікі |  Життєдіяльність виховної організації |

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.  B.1.1 Основні положення
  2.  I. Загальні положення
  3.  I. Загальні положення З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  4.  I. Загальні рекомендації
  5.  I. Загальні вимоги охорони праці
  6.  I. Основні положення
  7.  II. Які загальні фактори впливають на постановку мети виховання?

1. Політична партія «Свобода і Народовладдя», іменована надалі Партія, є політичною організацією громадян Російської Федерації, створеної на добровільній і рівноправній основі для участі в політичному житті країни з метою представлення інтересів громадян в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

2. Партія здійснює свою діяльність на всій території Російської Федерації відповідно до Конституції Російської Федерації, Федеральним законом «Про політичні партії», чинним законодавством, Статутом та Програмою Партії.

3. Партія діє відкрито, інформація про її статутних і програмних документах є загальнодоступною. Діяльність Партії ґрунтується на принципах добровільності, рівноправності, самоврядування, законності та гласності.

4. Партія є юридичною особою з моменту державної реєстрації, має відокремлене майно, має розрахунковий рахунок та інші рахунки в кредитно-банківських установах, зареєстрованих в Російській Федерації, може набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, укладати договори, контракти, угоди, бути позивачем і відповідачем в суді.

5. Партія несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним їй майном, яке може бути стягнуто відповідно до закону. Партія не несе відповідальності за зобов'язаннями державних органів, членів Партії, так само як і державні органи і члени Партії не несуть відповідальності за зобов'язаннями Партії.

6. Партія має печатку, штампи, бланки та інші реквізити, зареєстровані відповідно до закону та необхідні для правового забезпечення суспільно-політичної, господарської та підприємницької діяльності.

7. Місцем перебування постійного керівного органу Партії - Політичної Ради є місто Москва, Російська Федерація.



 процес взаємодії |  центральний комітет
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати