На головну

 швидкість процесів |  Швидкість гетерогенного процесу |  Способи підведення і відведення тепла в реакторах |  Кратність циркуляції сировини |  Опис роботи установки термічного крекінгу нафтових залишків |  Процес вісбрекінгу ТНО. Різновиди вісбрекінгу. Технологічні схеми. Процес деструктивно-вакуумної перегонки. |  недоліки |  Основні чинники процесу |  Уповільнене коксування нафтових залишків. Принципова схема установки сповільненого коксування. Продукти процесу. |  РЕАКТОР УЗК |

Класифікація за призначенням

  1.  I. Класифікація суспільства за основним фактором виробництва.
  2.  I. Класифікація реклами за типом її спонсора, ініціатора комунікації.
  3.  I. Загальна характеристика та класифікація вуглеводів
  4.  II) Класифікація програм CALL.
  5.  II. Жири (ацілгліцероли). Їх структура, класифікація і властивості
  6.  А) Функціональна класифікація;
  7.  Абіотичні фактори. Класифікація організмів по їх відношенню до абіотичних факторів.

Направленние на поглиблення переробки нафти (Термічний крекінг Вісбрекінг Каталітичний крекінгКоксованіе Гідрокрекінг Піроліз залишкового сировини)

Направленние на облагороджування нафтопродуктів для підвищення їх якості (Ізомеризація Алкилирование Каталітичний риформінг гідрогенізаційного процеси: гідроочищення (ГО), гідрокрекінг (ГК))

Направленние на отримання спеціальних продуктів або сировини нафтохімії (Коксование Каталітичний риформінг Піроліз Виробництво бітумів Виробництво пеков Олігомеризація)

Важливим показником НПЗ є глибина переробки нафти (ДПН) - Показник, який характеризує ефективність використання сировини і насиченість НПЗ вторинними процесами і структуру випуску нафтопродуктів. ДПН - Це сумарний вихід в% на нафту для всіх нафтопродуктів крім непревращённого залишку (котельне паливо).

ДПН = 100 - КТ - (Т + П) (%), де Т і П - питомі витрати на паливо і втрати нафти при переробці. До цих процесів належать: КК, ТК, ГК, Коксование, Піроліз залишкового сировини. За ДПН НПЗ класифікуються на: 1) НПЗ неглибокої переробки нафти, 2) НПЗ поглибленої переробки, 3) НПЗ глибокої переробки, 4) НПЗ безостаточного переробки.

ДПН = ? світлих

ДПН = (Gн - Gкт - Gпг - Gп) / Gн * 100%

Gн - обсяг переробки нафти

Gкт - вироблення котельного палива

Gпг - вироблення газу

Gп - втрати нафти Сутність, призначення та классіфікаціяія деструктивних (хімічних) процесів переробки нафти. Глибина переробки нафти. |  Особливості технології хімічних (деструктивних) процесів переробки нафти. Хімічні реакції. Швидкість хімічних реакцій. Оборотні та необоротні хімічні реакції.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати