Головна

 Розмістіть частини ділового листа в правильному порядку |  Домашнє завдання для з'ясування теми заняття |  Додаток до заняття 1 |  заняття №2 |  Контроль вихідного рівня знань |  Розмістіть частини ділового листа в правильному порядку |  Ситуаційні завдання по темі |  Домашнє завдання для з'ясування теми заняття |  Allison Importers Ltd |  Заняття № 3 |

заняття №1

  1.  Важливий момент полягає в тому, щоб не змушувати себе займатися чимось, коли дане заняття вже не приносить задоволення.
  2.  Залучення до заняття проституцією
  3.  Залучення до заняття проституцією (ст. 240 КК РФ).
  4.  Питання № 9. Завдання на наступне заняття.
  5.  Виїзне практичне заняття на тему № 21
  6.  Виїзне практичне заняття на тему № 22
  7.  Е заняття

Тема: «Structure of Business Correspondence: Arrangement, Parts».

2. Форма організації навчального процесу: практичне заняття.

Методи навчання: репродуктивний, драматизації, частково-пошуковий

3. Значення теми: актуальність теми забезпечується, насамперед, її професійною спрямованістю. Інформація про правила ведення ділової переписки та оформлення листів різного виду становить інтерес для студентів як майбутніх фахівців в даній області. В ході вивчення теми студенти долучаються до соціокультурному середовищі носіїв мови, знайомляться з основами міжкультурних відносин в менеджменті, розвивають здатність ефективно виконувати свої функції в міжкультурному середовищі. Актуальність володіння англійською мовою для майбутнього фахівця як учасника інтеграційних процесів є важливим фактором.

4. Цілі навчання:

- Загальна :: навчається повинен володіти ОК-5, ОК-6.

- Навчальна: вести діалог, брати участь в дискусії, застосовувати методи і засоби пізнання для інтелектуального розвитку, підвищення культурного рівня, професійної компетентності; складати та подавати публічно монологические висловлювання в рамках професійної діяльності (презентація, виступ), складати ділові листи відповідати на них, вміти вести переписку через Інтернет.

5. План вивчення теми: Курс 2 семестр |  Контроль вихідного рівня знань
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати