На головну

 Вступ |  компонування обладнання |  Блок генераторів напруг |  набір мініблоков |  блок мультиметров |  ватметр |  конектор |  Основні визначення, що відносяться до електричного кола |  Елементи електричного кола |  Основні електричні величини |

За допомогою віртуальних приладів

  1.  I. Ознайомлення з можливостями програми Access 2000 по створенню запитів за допомогою мови SQL
  2.  А) за формулами Крамера, б) методом зворотної матриці, в) методом Гаусса, г) за допомогою пакета прикладних математичних програм MathCAD (Excel).
  3.  А) розбиття на класи за допомогою відносини.
  4.  Автоколебания в САР. Визначення параметрів автоколивань за допомогою графічних побудов.
  5.  Аналіз впливу одного фактора за допомогою L-критерію тенденцій Пейджа S-критерію тенденцій Джонкіра.
  6.  Аналіз документа за допомогою діаграми
  7.  Аналіз і обробка даних за допомогою зведених таблиць

Спочатку включіть блок «Прилади I». Потім для «включення» віртуальних ватметрів, омметром, фазометра і т.д. виберіть з меню блоку «Прилади I» позицію «Прилади II». При цьому відкриється блок з трьома приладами, які обчислюють опору, кути зсуву фаз потужності і т. Д. По миттєвим значенням струмів і напруг, введеним в комп'ютер через коннектор.

Перші два прилади цього блоку мають своє меню, з якого вибираються вимірювані величини (див. Рис. 9).

Для активізації приладу досить вибрати в відповідних вікнах дві величини, через які визначається шукана величина. Наприклад, якщо на вході ланцюга включений вольтметр V0 і амперметр А4, то для вимірювання вхідних потужностей (P, Q, S), вхідних опорів (R, X, Z), а також кута зсуву фаз між напругою і струмом (j = yU-yI), Необхідно у верхньому вікні приладу вибрати V0, а в нижньому А4. Для вимірювання кута зсуву фаз між струмами I1і I4 (J = yI1-yI4) В верхньому вікні має бути А1, а в нижньому А4 (але не навпаки, інакше буде yI4-jI1). Для вимірювання частоти або періоду необхідно вказати тільки одну величину (в верхньому вікні). Очевидно, що для ланцюга постійного струму з перерахованих тут величин має сенс вимірювати тільки активний опір і активну потужність.

Третій (нижній) прилад в цьому блоці виробляє обчислення за формулою, що вводиться самим користувачем. Аргументами цієї формули можуть бути 4 з 8 величин х1 ... х8 (не більше!), Вимірюваних приладами першого і другого блоків. Позначення х1 ... х8 є на рис. 8 і рис. 9. Наприклад, якщо вимірюються дві активні потужності - в верхньому вікні потужність джерела, а в нижньому навантаження, то третій прилад можна запрограмувати на визначення ККД. Для цього потрібно ввести аргументи х7 і х8, надрукувати формулу y = х8 / х7 і клацнути на клавіші «Почати рахунок».

У разі синтаксичної помилки під ведений формулою вікно формули починає блимати і рахунок не проводиться.

Мал. 9

  Порядок роботи з віртуальними амперметрами і вольтметрами |  Віртуальний осцилограф
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати