Головна

 Порядок надання праці |  Про попередньому випробуванні |  Про переведення та звільнення працівників |  Про винагороду за працю |  Про робочий час |  Про забезпечення належної продуктивності праці |  Про охорону праці |  Декларація про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік |  Про предмети відання верховних органів влади Союзу Радянських Соціалістичних Республік |  Про з'їзді Рад Союзу Радянських Соціалістичних Республік |

Про Президію Центрального Виконавчого Комітету Союзу Радянських Соціалістичних Республік

  1.  V. Верховний Суд союзної республіки
  2.  А) Безпека Республіки Білорусь в політичній сфері.
  3.  Автономна Радянська Соціалістична Республіка
  4.  Адміністрація Президента Республіки Білорусь
  5.  АЗА?СТАН РЕСПУБЛІКАСИНДА БАНК БАНКІНГІНІ? даму ТЕНДЕНЦІЯЛАРИН Талдан
  6.  АЗА?СТАН РЕСПУБЛІКАСИНИ? Білім Ж?НЕ ?ИЛИМ МІНІСТРЛІГІ
  7.  Аза?стан Республікаси Констітуціясини? ???и?ти?-Саяс м?ртебесі.

29. Президія Центрального Виконавчого Комітету Союзу Радянських Соціалістичних Республік, в період між сесіями Центрального Виконавчого Комітету Союзу Радянських Соціалістичних Республік, є вищим законодавчим виконавчим і розпорядчим органом влади Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

30. Президія Центрального Виконавчого Комітету Союзу Радянських Соціалістичних Республік спостерігає за проведенням в життя Конституції Союзу Радянських Соціалістичних Республік і виконанням всіх постанов з'їзду Рад і Центрального Виконавчого Комітету Союзу Радянських Соціалістичних Республік, усіма органами влади.

31. Президія Центрального Виконавчого Комітету Союзу Радянських Соціалістичних Республік має право призупиняти і скасовувати постанови Ради Народних Комісарів і окремих народних комісаріатів Союзу Радянських Соціалістичних Республік, а також центральних виконавчих комітетів і рад народних комісарів союзних республік.

32. Президія Центрального Виконавчого Комітету Союзу Радянських Соціалістичних Республік має право припиняти постанови з'їздів рад союзних республік, з подальшим внесенням цих постанов на розгляд та затвердження Центрального Виконавчого Комітету Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

33. Президія Центрального Виконавчого Комітету Союзу Радянських Соціалістичних Республік видає декрети, постанови і розпорядження, розглядає і затверджує проекти декретів і постанов, внесених Радою Народних Комісарів, окремими відомствами Союзу Радянських Соціалістичних Республік, центральними виконавчими комітетами союзних республік, їх президіями і іншими органами влади.

34. Декрети і постанови Центрального Виконавчого Комітету, його Президії і Ради Народних Комісарів Союзу Радянських Соціалістичних Республік друкуються на мовах, загальновживаних у союзних республіках (російська, українська, білоруська, грузинська, вірменська, тюрко-татарський).

35. Президія Центрального Виконавчого Комітету Союзу Радянських Соціалістичних Республік вирішує питання про взаємини між Радою Народних Комісарів Союзу Радянських Соціалістичних Республік і народними комісаріатами Союзу Радянських Соціалістичних Республік, з одного боку, і центральними виконавчими комітетами союзних республік і їх президіями - з іншого.

36. Президія Центрального Виконавчого Комітету Союзу Радянських Соціалістичних Республік відповідальний перед Центральним Виконавчим Комітетом Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Про Центральному Виконавчому Комітеті Союзу Радянських Соціалістичних Республік |  Про Раду Народних Комісарів Союзу Радянських Соціалістичних Республік
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати