Головна

 Право на застосування праці |  Порядок надання праці |  Про попередньому випробуванні |  Про переведення та звільнення працівників |  Про винагороду за працю |  Про робочий час |  Про забезпечення належної продуктивності праці |  Про охорону праці |  Декларація про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік |  Про предмети відання верховних органів влади Союзу Радянських Соціалістичних Республік |

Про Центральному Виконавчому Комітеті Союзу Радянських Соціалістичних Республік

  1.  V. Верховний Суд союзної республіки
  2.  А) Безпека Республіки Білорусь в політичній сфері.
  3.  Автономна Радянська Соціалістична Республіка
  4.  Адміністрація Президента Республіки Білорусь
  5.  АЗА?СТАН РЕСПУБЛІКАСИНДА БАНК БАНКІНГІНІ? даму ТЕНДЕНЦІЯЛАРИН Талдан
  6.  АЗА?СТАН РЕСПУБЛІКАСИНИ? Білім Ж?НЕ ?ИЛИМ МІНІСТРЛІГІ
  7.  Аза?стан Республікаси Констітуціясини? ???и?ти?-Саяс м?ртебесі.

13. Центральний Виконавчий Комітет Союзу Радянських Соціалістичних Республік складається з Союзної Ради і Ради Національностей.

14. З'їзд Рад Союзу Радянських Соціалістичних Республік обирає Союзний Рада з представників союзних республік, пропорційно населенню кожної, всього у складі 414 членів.

15. Рада Національностей утворюється з представників союзних і автономних радянських соціалістичних республік - по 5 представників від кожної і з представників автономних областей РРФСР - по одному представнику від кожної. Склад Ради Національностей в цілому затверджується з'їздом Рад Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

Примітка. Автономні Республіки Аджарія і Абхазія і автономні області Південно-Осетія, Нагірний Карабах і Нахічеванська - посилають до Ради Національностей по одному представнику.

16. Союзний Рада і Рада Національностей розглядають всі декрети, кодекси і постанови, які надходять до них від Президії Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів Союзу Радянських Соціалістичних Республік, окремих народних комісаріатів Союзу, центральних виконавчих комітетів союзних республік, а також виникають з ініціативи Союзної Ради і Ради Національностей.

17. Центральний Виконавчий Комітет Союзу Радянських Соціалістичних Республік видає кодекси, декрети, постанови і розпорядження, об'єднує роботу по законодавству і управлінню Союзу Радянських Соціалістичних Республік і визначає коло діяльності Президії Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

18. Всі декрети і постанови, що визначають загальні норми політичного та економічного життя Союзу Радянських Соціалістичних Республік, а також вносять корінні зміни в існуючу практику державних органів Союзу Радянських Соціалістичних Республік, обов'язково повинні сходити на розгляд та затвердження Центрального Виконавчого Комітету Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

19. Всі декрети, постанови і розпорядження, які видаються Центральним Виконавчим Комітетом, обов'язкові до безпосереднього виконання на всій території Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

20. Центральний Виконавчий Комітет Союзу Радянських Соціалістичних Республік має право призупиняти або скасовувати декрети, постанови і розпорядження Президії Центрального Виконавчого Комітету Союзу Радянських Соціалістичних Республік, а також з'їздів Рад і центральних виконавчих комітетів союзних республік і Інших органів влади на території Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

21. Чергові сесії Центрального Виконавчого Комітету Союзу Радянських Соціалістичних Республік скликаються Президією Центрального Виконавчого Комітету три рази в рік. Надзвичайні сесії скликаються за постановою Президії Центрального Виконавчого Комітету Союзу Радянських Соціалістичних Республік, на вимогу Президії Союзної Ради або Президії Ради Національностей, а також на вимогу Центрального Виконавчого Комітету однієї з союзних республік.

22. Законопроекти, висхідні на розгляд Центрального Виконавчого Комітету Союзу Радянських Соціалістичних Республік, отримують силу закону лише за умови прийняття їх як Союзною Радою, так і Радою Національностей, і публікуються від імені Центрального Виконавчого Комітету Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

23. У випадках розбіжностей між Союзною Радою і Радою Національностей, питання передається в створювану ними погоджувальну комісію.

24. У разі недосягнення згоди в погоджувальної комісії, питання переноситься на розгляд спільного засідання Союзної Ради і Ради Національностей, причому, в разі відсутності більшості голосів Союзної Ради або Ради Національностей, питання може бути переданий, на вимогу одного з цих органів, на дозвіл чергового або надзвичайного з'їзду Рад Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

25. Союзний Рада і Рада Національностей для підготовки їх сесій і керівництва роботою останніх вибирають свої Президії, в складі по 7-ми членів кожен.

26. У період між сесіями Центрального Виконавчого Комітету Союзу Радянських Соціалістичних Республік вищим органом влади є Президія Центрального Виконавчого Комітету Союзу Радянських Соціалістичних Республік, утворений Центральним Виконавчим Комітетом в кількості 21 члена, в число яких входять в повному складі Президії Союзної Ради і Ради Національностей. Для освіти Президії Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів Союзу Радянських Соціалістичних Республік (ст. Ст. 26 і 37 цієї Конституції) влаштовується спільне засідання Союзної Ради і Ради Національностей. Голосування на спільному засіданні Союзної Ради і Ради Національностей проводиться окремо Союзною Радою і Радою Національностей.

27. Центральний Виконавчий Комітет обирає по числу союзних республік чотирьох голів Центрального Виконавчого Комітету Союзу Радянських Соціалістичних Республік зі складу членів Президії Центрального Виконавчого Комітету Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

28. Центральний Виконавчий Комітет Союзу Радянських Соціалістичних Республік відповідальний перед з'їздом Рад Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Про з'їзді Рад Союзу Радянських Соціалістичних Республік |  Про Президію Центрального Виконавчого Комітету Союзу Радянських Соціалістичних Республік
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати