Головна

 словотворчий розбір |  Привід і його граматичні ознаки |  Союз і його граматичні ознаки |  Морфологічний розбір союзу |  Частка і її граматичні ознаки |  Роздільне і дефисное написання часток з іншими словами |  Числівник і його граматичні ознаки |  Морфологічний розбір імені числівника |  суфікси дієслів |  Прикметник і його граматичні ознаки |

Закінчення прикметників

  1.  III. Постановка наголоси в прикметників
  2.  А17 (А15) Закінчення, суфікси дієслів і суфікси дієприкметників
  3.  Алгоритми побудови ранніх і пізніх термінів закінчення виконання операторів.
  4.  Відновлення народного господарства після закінчення Великої Вітчизняної війни.
  5.  Дізнання у кримінальних справах. Особливості його виробництва і закінчення.
  6.  Як розвивалася "європейська ідея" після закінчення Першої світової війни до початку формування Європейського Союзу?
  7.  Які дії необхідно виконати після повного закінчення робіт перед включенням електроустановки?

Написання ненаголошених закінчень прикметників в непрямих відмінках можна перевіряти постановкою питання який? в потрібному відмінку.
 Слід розрізняти:
 а) у прикметників чоловічого і середнього роду однини закінчення -им (-им) в орудному відмінку (вітром яким? свіжим, зарубіжжям яким? далеким) І закінчення -ом (-ємо) в місцевому відмінку (про вітер якому? свіжому, про зарубіжжі якому? далекому);
 б) у прикметників жіночого роду однини закінчення -у (-юю) в знахідному відмінку (дорогу яку? рівну, зорю яку?весняну) І закінчення -ою (-ею) в орудному відмінку (дорогою якою? Рівне, зорею якою? весняною).

93. Ни нн в суфіксах прикметників

Запам'ятайте:
 суфікси -енн-, -онн- пишуться з двома н: журавлинаенний, авіаціявін ний
виняток: вітряний
 суфікси -ан-, -ян-, -ін- пишуться з одним н: сріблаяний, утіний, шкіраний
виняток: олов'яний, стеклянний, дерев'яний
Увага:два н можуть з'являтися в прикметників на стику основи і суфікса : кишеню карман-н-ий, сон зін-н-ий.
 З однією н пишуться слова зелений, синій, юний, рум'яний, свинячий, багряний, пряний, фазанів, тюленячий та ін. Способи освіти ступенів порівняння якісних прикметників |  Способи передачі чужої мови
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати