На головну

 Прийом логарифмічного диференціювання. Похідна функції з будь-яким речовим показником |  Диференціали вищих порядків |  Формула Тейлора |  Теорема (теорема Ферма). |  Доведення. |  Доведення. |  Локальний екстремум функції. |  Перше достатня умова локального екстремуму |  Друге достатня умова екстремуму |  Пон. опуклості-угнутості. |

Правило Лопіталя.

  1.  II. Правило віднімаючи-я суми з числа.
  2.  Сказ - вірусне захворювання, що протікає з важким ураженням нервової системи і закінчується, як правило, смертельним результатом.
  3.  Біогеоценоз та его структура. Трофічні сітки и ланцюги. Правило екологічної піраміди.
  4.  Ймовірність влучення нормально розподіленої СВ в заданий інтервал. Імовірність заданого відхилення нормальної СВ від свого математ.ожіданія. Правило трьох сигм
  5.  Глава 7. Дефіцит. правило малого
  6.  Дане правило є додатковою гарантією судового захисту прав і охоронюваних інтересів окремих категорій позивачів.
  7.  ДІАГРАМА СТАНУ. ПРАВИЛО ФАЗ

Раніше ми познайомилися з прикладами знаходження меж відносини двох нескінченно малих або нескінченно великих функцій, тобто розкриття невизначеностей виду 0/0 і ? / ?. Зараз розглянемо нове правило розкриття цих невизначеностей.

Теорема (правило Лопіталя). нехай функції f (x) и g (x) діфференцируєми в деякій околиці точки a, За винятком, можливо, самої точки a, і нехай  або  . Тоді, якщо існує межа відносини похідних цих функцій  , То існує і границя відношення самих функцій f (x) / g (x) при x>а, причому

 (1)


Таким чином, коротко правило Лопіталя можна сформулювати наступним чином: межа відносини двох нескінченно малих або двох нескінченно великих величин дорівнює границі відношення їх похідних.

  Доведення. |  Ознака монотонності функції.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати