На головну

 розчинність |  Основні положення теорії електролітичної дисоціації |  ступінь дисоціації |  Константа дисоціації |  Закон розведення Оствальда |  Дисоціація води. Водневий показник |  Поняття про буферні розчинах |  твір розчинності |  Рівноваги в реакціях іонного обміну |  Загальні уявлення про гідролізі солей |

Багатозарядними катіонами і аніонами

  1.  Сульфосаліцилова кислота з катіонами тривалентного заліза утворюють внутрікомплекную сіль ферротрісаліціловой кислоти, що володіє фіолетовим забарвленням

Гідроліз солей, утворених багатозарядними катіонами і аніонами, протікає східчасто, при цьому в якості проміжних продуктів гідролізу утворюються основні солі, якщо гідроліз йде по катіону, і кислі солі, якщо гідроліз йде по аниону. Кожна ступінь гідролізу характеризується своєю константою. Для того, щоб розрахувати константу гідролізу по заданій ступені, необхідно константу іонного добутку води Kw розділити на константу дисоціації того слабкого електроліту, який утворюється на даному ступені гідролізу.

Приклад 8.1 Гідроліз хлориду алюмінію.

 Al3+ + HOH ? AlOH2+ + H+

 AlOH2+ + HOH ? Al (OH)2+ + H+

Al (OH)2+ + HOH ? Al (OH)3 + H+

Нижче наводиться запис рівнянь гідролізу в молекулярному вигляді.

AlCl3 + HOH ? AlOHCl2 + HCl

AlOHCl2 + HOH ? Al (OH)2Cl + HCl

Al (OH)2Cl + HOH ? Al (OH)3 + HCl

Приклад 8.2 Гідроліз фосфату натрію.

PO43 + HOH ? HPO42 + OH-

HPO42 + HOH ? H2PO4- + OH-

H2PO4- + HOH ? H3PO4 + OH-

Запис рівнянь гідролізу в молекулярному вигляді:

Na3PO4 + HOH ? Na2HPO4 + NaOH

Na2HPO4 + HOH ? NaH2PO4 + NaOH

NaH2PO4 + HOH ? H3PO4 + NaOH.


Дисоціація слабких електролітів протікає найбільш сильно по першій стадії і зменшується з кожною наступною стадією:

Kдисоціації (I) >> Kдисоціації (II) > Kдисоціації (III) > ...,

тому, як випливає з математичних рівнянь для розрахунку константи гідролізу, Kгідролізу (I) >> Kгідролізу (II) > Kгідролізу (III) > ....

Отже, найбільш сильно процес гідролізу протікає по першому місці, тому в практичних розрахунках (наприклад, кислотності розчину) другий і подальшими ступенями гідролізу зазвичай нехтують.

Особливо глибоко протікає гідроліз солей, утворених катіоном слабкої основи і аніоном слабкої кислоти, оскільки в цьому випадку сіль гідролізується одночасно і по катіону, і по аніону.

Приклад 8.3 Гідроліз карбонату амонію.

 NH4++ CO32+ HOH ? NH4OH + HCO3- (NH4)2CO3+ HOH ? NH4OH + NH4HCO3

NH4++ HCO3-+ HOH ? NH4OH + H2CO3 NH4HCO3+ HOH ? NH4OH + H2CO3

  Константа гідролізу |  Зсув рівноваги гідролізу
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати